VEEL MELDINGEN BIJ MELDPUNT ENERGIEALARM

De Woonbond meldt dat er veel huurders een melding hebben gedaan over slechte isolering of hoge energierekeningen bij het Meldpunt Energiealarm. In een maand tijd zijn er ruim 600 meldingen gedaan. Deze meldingen gaan vaak over het feit dat de huurder nog steeds enkel glas heeft en dat de woning slecht geïsoleerd is.

IsolatieDe Woonbond wil dat de regering besluit lagere inkomens tegemoet te komen in de hoge kosten voor gas. Tevens willen ze dat het initiatiefrecht wat huurders het recht geeft hun woning te verbeteren wordt aangescherpt. Daarnaast zou de verhuurdersheffing omlaag moeten zodat woningcoöperaties kunnen investeren in het energiezuinig maken van woningen.

Wanneer je als huurder vindt dat de verhuurder te weinig doet aan energiebesparing zijn er een aantal wegen te bewandelen. Je kunt een brief sturen met het verzoek voor verbeteringen. Een voorbeeld van zo’n brief vindt u hier.

Wanneer de verhuurder vervolgens niet adequaat reageert kunt u naar de rechter. Meer informatie hierover vindt u hier.

bron: woonbond.nl

ZORGKOSTEN KINDEREN IN NAARDEN HOGER DAN GEMIDDELD

Zorgkosten voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar verschillen enorm per regio. Dit blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws. Het gaat hier om gedeclareerde kosten als huis- en tandartskosten, kosten voor het ziekenhuis en medicijnen. Gemiddeld bedragen de zorgkosten voor een kind € 1200 per jaar.

GezondheidszorgHet verschil in kosten komt doordat kinderen in bepaalde regio’s in ongunstige omstandigheden leven met bijvoorbeeld veel fijnstof. Belangrijker reden is het leven in een gezin waar veel stress is. Dit veroorzaakt suikerziekte, overgewicht, longproblemen en psychische klachten, zegt Maria van den Muijsenbergh (hoogleraar gezondverschillen).

In postcodegebied beginnend met 141 zijn volgens cijfers van Vektis (business intelligence centrum voor de zorg) de zorgkosten € 439,45 per jaar hoger dan het landelijk gemiddelde.

Via deze link kunt u bekijken hoe hoog de zorgkosten van kinderen zijn in de verschillende regio’s.
 
bron: RTLnieuws.nl

ENERGIENEUTRAAL MAKEN GAAT NIET SNEL GENOEG

Volgens een onderzoek van TU Delft worden de afspraken omtrent het energiezuinig maken van huurwoningen niet gehaald. De voortgang van het renovatieproces stokt, volgens onderzoekster Faidra Filippidou (Energy performance progress of the Dutch non-profit housing stock)

EnergielabelsAfgesproken was om in 2020 alle corporatiewoningen minstens energielabel B te laten hebben. Dat wordt bij lange na niet gehaald. Een van de redenen hiervoor is volgens Filippidou dat de corporaties onvoldoende budget hebben voor duurzame renovaties. Daarnaast zijn de verbeteringen die worden aangebracht niet energiezuinig genoeg. Zij komt uit op label D in 2020.

De overheid streeft ernaar om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Deze Nederlandse ambitie is het antwoord op de doelstelling van de Europese Commissie om in 2050 een CO2 reductie van 80-95% te realiseren.

bron: woonbond.nl en energievastgoed.nl

HOE TE VERKOELEN

De zomer is in volle hevigheid losgebarsten. In tijden is het niet zo warm geweest. Vooral ouderen hebben hier last van. Wanneer de zon opkomt en het huis langzaam steeds warmer wordt vloeit de energie weg uit menig lichaam.

Zon

Om het huis zo koel mogelijk te houden kun je een aantal zaken doen: Zet ‘s morgens vroeg even alles tegen elkaar open en laat de wind het huis verkoelen. Doe daarna alles dicht; de ramen en deuren, maar ook gordijnen en jaloezieën. Vooral aan de kant van het huis waar de zon schijnt. Zo houd je zo veel mogelijk zonlicht en warmte buiten. Je kunt een bak met ijs voor de ventilator zetten, zodat de lucht gekoeld wordt.

Om het lichaam zo koel mogelijk te houden kun je af en toe een koude douche nemen. Of inspanning vermijden. En heel belangrijk: voldoende drinken. Bij ouderen vermindert het dorstgevoel. Zelfs als er sprake is van uitdroging hebben zij geen dorst. Draag luchtige kleiding als linnen of katoen.

Daarnaast kan de zon heerlijk zijn en het leven veraangenamen. Huurdersbelang woningstichting Naarden wenst u een fijne zomer!

bron: ouderenbeleid.nl en huurwoningen.nl

INITIATIEFRECHT NIET UITGEBREID

Naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer aan minister Ollongren van Bouwen en Wonen om het initiatiefrecht voor huurders te onderzoeken heeft zij een uitspraak gedaan. Zij gaat dit recht niet uitbreiden.

Minister Ollongren

Nu is het zo dat huurders bij de verhuurder kunnen afdwingen om te mogen verbouwen als het gaat over dak- en muurisolatie of wanneer de cv-ketel vervangen moet worden. De Tweede Kamer had gevraagd of dit uitgebreid kon worden voor verbouwing aangaande verduurzaming en het aanpassen van een woning voor bewoners met een zorgvraag.

Ollongren is van mening dat verhuurders zelf willen besluiten wanneer en hoe er aanpassingen gedaan worden aan hun woningen en op die manier hun strategisch beleid beter kunnen uitvoeren. De woonbond is het niet eens met minister Ollongren en vindt dat het huidige initiatiefrecht niet aansluit bij de huidige tijd.

bron: woonbond.nl

MAXIMALE HUURPRIJS EN HUURVERHOGING

Op 1 juli is het jaarlijkse moment dat er een aantal zaken wat regel- en wetgeving betreft verandert. De energieprijs wordt hoger, internetproviders verhogen doorgaans hun prijs zo halverwege het jaar en verhuurders verhogen vaak de huur.

HuurverhogingDe rijksoverheid geeft aan dat in het jaar 2018 de huur maximaal 3,9 tot 5,4% omhoog mag voor sociale huurwoningen. De precieze verhoging hangt af van wat je in 2016 aan inkomen hebt gehad.

Er is echter een maximale huurprijs wat de verhuurder mag vragen voor je woning. Dit werkt met een puntensysteem. Gekeken wordt oa. naar oppervlakte, de keuken, het sanitair en het aantal verwarmde ruimtes. Via de website huurcommissie.nl kun je zelf het aantal punten berekenen.

Voor woningen in de vrije sector geldt geen maximale huurverhoging. Die verhoging wordt volledig bepaalt door de verhuurder. (Mits er niet een indexeringsclausule in het contract is vastgelegd, want dan staat de verhoging vast)

bron: telegraaf.nl en ad.nl

Woningstichting Naarden past de inkomensafhankelijke huurverhoging echter niet toe. Voor meer informatie over de huurverhoging gaat u naar de website van Woningstichting Naarden.

MIDDENINKOMENS VINDEN GEEN PLEK IN DE VRIJE SECTOR

Volgens een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving, zijn huurwoningen in de vrije sector niet te betalen voor een kwart van huishoudens met een middeninkomen.
Middeninkomens geen plek in de vrije sector
Deze groep, zo’n 425.000 huishoudens, komt hiermee in de problemen doordat zij net geen sociale huurwoning mogen huren.

Zij kunnen geen maandelijkse huur van 700 euro of meer betalen. Het aantal huurwoningen waar zij terecht kunnen is zeer beperkt.

Het Planbureau vindt dat het nieuwe kabinet daarom extra maatregelen zou moeten treffen. En en goede afwegingzouden moeten maken tussen de maatschappelijke kosten en baten op de korte en lange termijn.

Een van deze maatregelingen zou kunnen zijn om een verlenging van de verruimde toewijzingsmogelijkheden in de sociale huursector mogelijk te maken.

Download het hele rapport hier.

bron: nu.nl en pbl.nl

SLIMME METERS METEN TE HOGE WAARDEN

Eerder berichten wij al op deze site dat de slimme energiemeter helemaal niet zo slim blijkt te zijn, omdat huishoudens niet zuiniger aandoen door het bijhouden van het gebruik. Dit was wel verwacht.

Slimme Energiemeter

Nu blijkt dat sommige meters ook meer verbruik meten dan in werkelijkheid wordt verbruikt. Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben namelijk bij bijna de helft van de verschillende slimme meters ontdekt dat ze veel hogere waarden aangeven dan het daadwerkelijke gebruik.

U mag de meter weigeren volgens de Consuwijzer. (ConsuWijzer is het consumentenloket van de ACM (de Autoriteit Consument & Markt). U krijgt dan een meter die niet automatisch de meterstand doorgeeft. Ook mag  u gewoon uw oude meter houden als die nog goed werkt.

 
bron: woonbond.nl en consuwijzer.nl