Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u veel gestelde vragen.

Wat is sociale huur en wat is vrije sector?

Men kan in Nederland twee typen huurwoningen huren. Huurwoningen in de vrije sector en sociale huurwoningen.

Bij sociale huurwoningen gelden maximale huurprijzen. U kunt hiervoor soms huurtoeslag krijgen. Bij sociale huurwoningen zit er een limiet op de verhoging van de huurprijs. De verhuurder mag dus maar beperkt de huur verhogen ieder jaar. Sociale huurwoningen worden doorgaans verhuurd door woningcorporaties en woningbouwverenigingen.

De prijs van de huur van een sociale huurwoning wordt bepaald aan de hand van een puntensysteem. Je kunt zelf uitrekenen wat de maximale huurprijs van je woning is met de huurprijscheck van de Huurcommissie. De verhuurder is niet verplicht het aantal punten van de woning aan u door te geven.

Zaken die meetellen in het puntensysteem zijn:
- de oppervlakte
- een etagewoning of eengezinswoning
- de keuken
- het energielabel van de woning
- de oppervlakte van een eventuele tuin of balkon
- de verwarming (via een c.v. of stadsverwarming)
- de badkamerinrichting
- gehandicaptenvoorzieningen of zorgwoning
- rijksmonument of niet
- de WOZ waarde

De WOZ waarde is de wet Waardering Onroerende Zaken. Men kan zelf deze WOZ waarde raadplegen via het WOZ-waardeloket.

Bent u het niet eens met de huurprijs dan kunt u naar de Huurcommissie. Dit geldt alleen voor sociale huurwoningen. Voor geschillen tussen de huurder en de verhuurder in de vrije sector moet u naar de rechter.

Meer informatie: rijksoverheid.nl

Hoe krijg ik huursubsidie?

Alleen huurders met een sociale huurwoning hebben recht op toeslag. Of u huursubsidie of huurtoeslag kunt krijgen hangt af van uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. Zo is er een minimaal huurbedrag wat u per maand aan de huur kwijt moet zijn en een maximaal huurbedrag. Zit u onder het minimumbedrag of boven het maximumbedrag, dan komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Als u jonger dan 18 jaar bent komt u in de meeste gevallen niet in aanmerking voor huurtoeslag. Als uw partner of medebewoner wel ouder is dan 18 jaar, dan dient diegene huurtoeslag aan te vragen.

Het maakt ook uit of u alleenstaand bent of dat u samenwoont.

Daarnaast moet u de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning.

Huursubsidie of huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Meer informatie: belastingdienst.nl

Wat kan ik doen bij een burenruzie?

Een burenruzie is vervelend en bederft vaak het woonplezier. Het is zaak om de situatie niet uit de hand te laten lopen. Meestal helpt een goed gesprek met de buren.

Geef duidelijk, kalm en beleefd je probleem aan en vraag om begrip bij de ander. Toon ook interesse in het verhaal van uw buurman. Uw buurman of wijkbewoner wil ook gewoon rustig wonen, dus dat is al een begin! Het komt voor dat de buren helemaal niet door hebben dat ze overlast veroorzaken.

Komt u er niet uit met een gesprek dan kunt u vragen om buurtbemiddeling. Dit is alleen mogelijk bij geschillen tussen buren. Niet bij een geschil tussen de huurder en verhuurder. U kunt gratis terecht bij buurtbemiddeling Versa Welzijn. Zij zijn onafhankelijke buurtbemiddelaars voor huurders van Woningstichting Naarden.

Telefoonnummer Versa Welzijn: 035 623 11 00

Meer informatie over Versa Welzijn.

U kunt denken aan conflicten over:
- geluidsoverlast
- stank
- overlast van kinderen of huisdieren
- parkeeroverlast
- afval

Via de website van Woningstichting Naarden kunt u ook melding maken van overlast door buren.

Wanneer het gaat om strafbare feiten (diefstal, vernielingen, mishandeling) kunt u beter de politie inschakelen.

Telefoonnummer: 0900 8844

Waar kan ik terecht voor een klacht over mijn huursituatie?

Voor uw klacht of geschil over uw huursituatie kunt terecht bij uw verhuurder Woningstichting Naarden. Wanneer u op onderstaande link klikt komt u terecht bij hun website waar u eventueel een klachtenformulier kunt invullen.

Klachten over Woningstichting Naarden

Ik vind geen gehoor bij Woningstichting Naarden. Wat moet ik doen?

Als u een geschil heeft met uw verhuurder Woningstichting Naarden en u komt hier niet uit, neemt u dan gerust contact op met ons, want daar zijn we voor! Wij kunnen wellicht bemiddelen of een oplossing aandragen. Wij zijn er voor de belangen van de huurders van Woningstichting Naarden. Stuur een email naar ons en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Emailadres Huurdersbelang Woningstichting Naarden: info@hbwsn.nl

Houd contact met de buurt app

Er zijn tegenwoordig handige gratis apps voor op je smartphone die het contact met je buren vereenvoudigen, zodat je op de hoogte van je buurt blijft. Contact wat je wilt hebben wanneer het gaat over een inbraak of over andere calamiteiten. Zo wordt je buurt leefbaarder en veiliger.  

Je kunt als buren ook elkaar willen contacten via een app voor het organiseren van buurtactiviteiten of elkaar informeren over werkzaamheden in de buurt.  

Voor iedereen die veiligheid en sociaal contact belangrijk vindt is het het checken waard welke app in je buurt het meest gebruikt wordt.  

Hieronder een overzicht van een aantal buurtapps.  

Whatsapp
Steeds meer mensen maken via Whatsapp een groep met buren. Om snel informatie te kunnen uitwisselen. Volgens het verbond van Verzekeraars zou dit de reden zijn voor het verminderen van het aantal inbraken. Er zijn inmiddels al 6000 Whatsapp Buurtpreventiegroepen. Voor meer informatie over Whatsapp Buurtpreventiegroepen klik hier.     Download met onderstaande knop de app.
  Google Play Store App Store
Nextdoor app
De Nextdoor app is een besloten app waarmee je snel en eenvoudig contact legt met je buren. Voor activiteiten of een buurt mededeling ( zoals een weggelopen kat ). Ook kun je aangeven met dingen te willen helpen die in je buurt spelen. Download met onderstaande knop de app.
  Google Play Store   App Store
Veilige buurt app
Met de Veiligebuurt app kom je automatisch bij al je buren in de groep. Deze is voornamelijk in het leven geroepen voor buurtpreventie en minder voor activiteiten. Zonder sociale verplichtingen en zonder je 06-nummer te delen. Zo ontstaan heel eenvoudig groepen met een groot deel van je buren. Dan kun je elkaar eenvoudig waarschuwen en zorg je samen voor een veilige buurt. Download met onderstaande knop de app.   Google Play Store   App Store