Wat doen wij voor u?

Huurdersbelang Woningstichting Naarden (HB-WSN) is een onafhankelijke vereniging van huurders van de Woningstichting Naarden. HB-WSN behartigt de belangen van alle huurders van Woningstichting Naarden op elk gebied van wonen en streeft naar een betere leefbaarheid in de directe leefomgeving.
 
Het bestuur van HBWSN bestaat uit huurders van Woningstichting Naarden die zich op vrijwillige basis inzetten.

WIJ ZIJN ER VOOR HET BELANG VAN DE HUURDER

Missie

 • Huurdersbelang Woningstichting Naarden wil een steunpunt zijn voor de huurders van de Woningstichting Naarden en samen met de huurders zoeken naar oplossingen voor problemen op het gebied van wonen in Naarden. Huurdersbelang kan geen klachten van individuele huurders oplossen, maar kan huurders wel wijzen op stappen die zij kunnen nemen
 • HBWSN wil ondersteuning bieden aan bewonerscommissies, zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak
 • HBWSN wil een belangrijke gesprekspartner zijn op beleidsniveau, zowel bij Woningstichting Naarden als bij de gemeente en andere lokale stakeholders

Visie

Huurdersbelang Woningstichting Naarden streeft naar:

 • Voldoende betaalbare huurwoningen en lagere woonlasten
 • Een minimale jaarlijkse huurverhoging voor zittende huurders
 • Een goede prijs-kwaliteit verhouding van de woningen
 • Verlaging van de woonlasten door investeringen in duurzaamheid
 • Mogelijkheden voor zittende huurders om door te stromen naar een passende woning
 • Een goed systeem voor woonruimteverdeling en woningtoewijzing
 • Goede dienstverlening van de Woningstichting Naarden en snelle oplossingen voor problemen
 • Meer bewonerscommissies en andere vormen van huurdersparticipatie
 • Het vergroten van de invloed van huurders op hun eigen woon- en leefomstandigheden
 • Leefbare wijken, buurten en complexen waar huurders van de Woningstichting Naarden naar tevredenheid wonen
 • Een goed lokaal volkshuisvestelijk beleid door als partij deel te nemen aan de prestatieafspraken

Prikbord van HBWSN
 • Het werkplan voor 2021 vindt u hier.
 • Woningstichting Naarden is samen met gemeente Gooise Meren een actie opgestart om bewoners te wijzen op de mogelijkheden van besparing op het energieverbruik. Ook u kunt meedoen en krijgt gratis advies  van een energiecoach. Bovendien maakt u kans op een waardebon van €50. Maar wees er wel snel bij en doe mee voor het milieu èn voor uw portemonnee.
  Voor meer informatie klik hier.
 • Onze jaarvergadering was oorspronkelijk gepland in april 2020. Door de corona-crisis kon deze niet plaatsvinden. Dit hebben wij u met onze brief van 6 april laten weten. Wij vinden het belangrijk om u van alle zaken waarmee wij bezig zijn op de hoogte te houden via dit “prikbord.” Zeker in deze verwarrende tijd is helderheid en duidelijkheid van groot belang. 
 • Voor velen is dit corona-tijdperk aanleiding voor veel onzekerheid en ongerustheid. Ook voor degenen die hier (hopelijk) niet lichamelijk mee te maken hebben is de impact soms groot. Wij van HBWSN willen u allen in ieder geval veel sterkte, kracht en gezondheid wensen. Zorg goed voor uzelf en uw naasten en….blijf gezond!
 • U heeft inmiddels allemaal de huurverhoging 2020 ontvangen. Woningstichting Naarden heeft, mede op ons aanraden, besloten om de huurverhoging lager aan te houden dan wettelijk geoorloofd was. Voor díe huurders die door de corona-crisis financieel zijn benadeeld zal de woningstichting waar mogelijk maatwerk toepassen door huurbevriezing of huurverlaging. Geheel conform het Sociaal Huurakkoord dus. Als u meent hiervoor in aanmerking te komen kunt u contact opnemen met de woningstichting.