Wat doen wij voor u?

Huurdersbelang Woningstichting Naarden (HB-WSN) is een onafhankelijke vereniging van huurders van de Woningstichting Naarden. HB-WSN behartigt de belangen van alle huurders van Woningstichting Naarden op elk gebied van wonen en streeft naar een betere leefbaarheid in de directe leefomgeving.
 
Het bestuur van HBWSN bestaat uit huurders van Woningstichting Naarden die zich op vrijwillige basis inzetten.

WIJ ZIJN ER VOOR HET BELANG VAN DE HUURDER

Missie

 • Huurdersbelang Woningstichting Naarden wil een steunpunt zijn voor de huurders van de Woningstichting Naarden en samen met de huurders zoeken naar oplossingen voor problemen op het gebied van wonen in Naarden. Huurdersbelang kan geen klachten van individuele huurders oplossen, maar kan huurders wel wijzen op stappen die zij kunnen nemen
 • HBWSN wil ondersteuning bieden aan bewonerscommissies, zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak
 • HBWSN wil een belangrijke gesprekspartner zijn op beleidsniveau, zowel bij Woningstichting Naarden als bij de gemeente en andere lokale stakeholders

Visie

Huurdersbelang Woningstichting Naarden streeft naar:

 • Voldoende betaalbare huurwoningen en lagere woonlasten
 • Een minimale jaarlijkse huurverhoging voor zittende huurders
 • Een goede prijs-kwaliteit verhouding van de woningen
 • Verlaging van de woonlasten door investeringen in duurzaamheid
 • Mogelijkheden voor zittende huurders om door te stromen naar een passende woning
 • Een goed systeem voor woonruimteverdeling en woningtoewijzing
 • Goede dienstverlening van de Woningstichting Naarden en snelle oplossingen voor problemen
 • Meer bewonerscommissies en andere vormen van huurdersparticipatie
 • Het vergroten van de invloed van huurders op hun eigen woon- en leefomstandigheden
 • Leefbare wijken, buurten en complexen waar huurders van de Woningstichting Naarden naar tevredenheid wonen
 • Een goed lokaal volkshuisvestelijk beleid door als partij deel te nemen aan de prestatieafspraken

Prikbord van HBWSN
 • Algemene Ledenvergadering 2022

  Na twee jaar zonder enige ledenbijeenkomst wegens coronaperikelen kon op 16 juni weer een Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Niet dat we geheel coronavrij waren, want zowel bij het bestuur als bij de genodigden gooide een besmetting roet in het eten. Voor deze vergadering hadden slechts 24 huurders van WSN zich opgegeven, maar uiteindelijk kwamen 52 huurders naar de recreatiezaal van Het Ravelijn, wat een gezellige drukte met zich meebracht.

  Een verslag van de vergadering vindt u hier.