WE WAREN ERBIJ!

De eerste buurtborrel van complex Lambertus Hortensius.

Enige tijd geleden vond er een ernstig ongeval plaats in het complex, waarbij een van de bewoners ernstig gewond raakte. Dit had een enorme impact op de overige bewoners van dit complex. Voor de verwerking hiervan werd nauwelijks aandacht door betrokken instanties besteed, wat enkele bewoners tot het initiatief bracht een buurtborrel te organiseren om in een gemoedelijke sfeer dit met elkaar te verwerken. Omdat er geen budget voor beschikbaar was werd aangeklopt bij Woningstichting Naarden, die zo vriendelijk was hiervoor een budget ter beschikking te stellen.

Mireille Biswane, het kersverse lid van Huurdersbelang, nodigde het dagelijks bestuur van Huurdersbelang uit om bij deze buurtborrel aanwezig te zijn.

Het voltallige dagelijks bestuur was daarom op 1 juli aanwezig bij die buurtborrel ter plaatse van de parkeergarages aan de achterzijde van het complex. Het was een eenvoudige borrel, met wat limonade, wijntje of een biertje uit plastic bekertjes en heerlijke, zelfgemaakte hapjes. Gelukkig was het die middag mooi weer en we troffen daar een groep overwegend jonge mensen aan die ontspannen met elkaar konden samenzijn. Enthousiast over dit initiatief werd zelfs geopperd een Bewoners Commissie op te richten, waar enkele bewoners zich spontaan aanmeldden. Nu even afwachten of dit daadwerkelijk gerealiseerd zal worden.