ENERGIENEUTRAAL MAKEN GAAT NIET SNEL GENOEG

Volgens een onderzoek van TU Delft worden de afspraken omtrent het energiezuinig maken van huurwoningen niet gehaald. De voortgang van het renovatieproces stokt, volgens onderzoekster Faidra Filippidou (Energy performance progress of the Dutch non-profit housing stock)

EnergielabelsAfgesproken was om in 2020 alle corporatiewoningen minstens energielabel B te laten hebben. Dat wordt bij lange na niet gehaald. Een van de redenen hiervoor is volgens Filippidou dat de corporaties onvoldoende budget hebben voor duurzame renovaties. Daarnaast zijn de verbeteringen die worden aangebracht niet energiezuinig genoeg. Zij komt uit op label D in 2020.

De overheid streeft ernaar om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Deze Nederlandse ambitie is het antwoord op de doelstelling van de Europese Commissie om in 2050 een CO2 reductie van 80-95% te realiseren.

bron: woonbond.nl en energievastgoed.nl