Het bestuur stelt zich aan u voor

Het bestuur van Huurdersbelang Woningstichting Naarden bestaat uit louter vrijwilligers die zich belangeloos voor u inzetten.

Aleid Hamelink

voorzitter

Voorzitter Aleid Hamelink

Graag wil ik mij even aan u voorstellen. Ik ben Aleid Hamelink, in 1949 geboren in het Diaconessenziekenhuis Naarden. Ik ben getrouwd, inmiddels al 48 jaar en samen hebben wij een dochter. Oorspronkelijk ben ik boekhandelaar van mijn vak, maar toen ik, een aantal jaren na de geboorte van mijn dochter, weer aan het werk wilde gaan bleek het moeilijk te zijn om in mijn vak een baan te vinden.

lees meer
Een baan vond ik wel bij de gemeente Naarden waar ik ruim 31 jaar heb gewerkt. Eerst als oproepbode, vervolgens fulltime als bode en het grootste deel van die 31 jaar als coördinator van de bodedienst, de huishoudelijke dienst en de Centrale balie. Ik ben nu ruim 3 jaar met pensioen. Omdat ik, na 31 jaar in de dienstwoning in de Vesting te hebben gewoond, die woning moest verlaten huur ik sinds mei 2017 een appartement in de Flank bij de WSN. Ik ben dus weer terug op mijn stukje geboortegrond, want het is de plek waar eerder het Diaconessenziekenhuis stond. Na het vertrek van de vorige voorzitter bij Huurdersbelang Woningstichting Naarden werd mij in juni van dit jaar gevraagd of ik deze taak op mij wilde nemen. Ik heb daar niet lang over hoeven nadenken. Mijn contacten met WSN waren positief en ik wil dan ook graag mijn steentje bijdragen om de tevredenheid van de huurders over onze kleine woningcorporatie en haar woningen zo hoog mogelijk te krijgen.

Rieneke van Capelle

penningmeester

Penningmeester ad-interim Rieneke van Capelle

Ook ik wil mij even voorstellen. Ik ben in 1952 geboren in Arnhem, vanaf mijn 6e tot mijn 23ste heb ik mijn jeugd doorgebracht in Apeldoorn. Ik ben een gepensioneerd stewardess van de KLM. Op mijn 29ste ben ik in Naarden komen wonen, eerst in een huurwoning en later was ik één van de eerste bewoners in een koopappartement in de Fortlanden. Vanwege gezinsuitbreiding kochten mijn toenmalige partner en ik een eengezinswoning in de zelfde wijk.

lees meer
10 jaar geleden ben ik door scheiding in de zelfde wijk op de Vroedschap met mijn twee dochters in een sociaal huurappartement terecht gekomen. Ik vond het belangrijk dat mijn kinderen in de zelfde omgeving zouden blijven, er veranderde al genoeg voor hen. Ik woon in deze wijk met heel veel plezier, het is een veilige groene en vriendelijke wijk. Toch is er de laatste jaren in mijn huurcomplex op de Vroedschap behoorlijk veel veranderd. Er zijn de laatste jaren veel wisselingen van bewoners geweest. Helaas zijn daar veel kwetsbare mensen voor in de plaats gekomen die de nodige zorg en overlast met zich meebrengen. Vanwege mijn sociale betrokkenheid is mij gevraagd om mij aan te melden als penningmeester. Op deze manier hoop ik wat te kunnen betekenen voor de huurders door mee te denken voor een sociaal en leefbaar huurdersbeleid.

Gijs Rebel rr

secretaris

Gijs Rebel

Als nieuw gezicht binnen het bestuur van Huurdersbelang wil ik mij graag bij u introduceren. Bij het vertrek van Arthur Riet als secretaris ben ik in die functie ad interim aangesteld. Het is wel even wennen, er komen zoveel nieuwe zaken op mij af, maar ik weet mij in de periode van inwerken gesteund door een team van enthousiaste medebestuurders.

lees meer
Ik ben geboren en getogen in Huizen, waar ik na de middelbare school, opgeleid als elektrotechnicus ben gaan werken in het installatiebedrijf van mijn vader. Min of meer toevallig kwam ik als risicodeskundige terecht in de verzekeringsbedrijfstak, waar ik gedurende 20 jaar in dienst van een makelaar in assurantiën relaties internationaal begeleid heb in het beheer van hun bedrijfsrisico’s. Vanaf mijn 50e jaar verrichtte ik die werkzaamheden als zelfstandig ondernemer. Daar moest ik helaas wegens een kwaadaardige ziekte op mijn 69e jaar mee stoppen. Gelukkig ben ik daar succesvol voor behandeld en ben ik vijf jaar geleden in Naarden in een prettig appartement in Het Ravelijn komen wonen. Naast mijn werkzame leven heb ik in diverse vrijwilligersfuncties mijn sociale bijdrage geleverd aan de samenleving.
  • Zo was ik medeoprichter van de zeeverkennersgroep in Huizen en gedurende een aantal jaren schipper van die groep.
  • Als vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer heb ik honderden brandweerlieden opgeleid.
  • Ook in de verzekeringsbedrijfstak heb ik honderden personen kennis bijgebracht op het gebied van risicokennis en preventie.
  • Als medeoprichter van de Vereniging Algemeen Schadepreventie Overleg heb ik gedurende 10 jaar het secretariaat gevoerd van die vereniging.
  • Als medeoprichter van het Register voor Risicodeskundigen ben ik medebestuurder van het eerste uur geweest.
  • Ook heb ik gedurende een aantal jaren het secretariaat gevoerd bij de Familiestichting Rebel van Gooiland.
  • Op dit moment ben ik lid van de Cliëntenraad van Merem Medische Revalidatie actief, belast met financiële aangelegenheden en veiligheid en (nieuw-)bouw.
  • In Het Ravelijn ben ik als secretaris actief binnen de Bewoners Commissie en voer ik de redactie van het periodiek “De Ravelijner”.
Maar wie écht nieuwsgierig is hoe mijn leven eruitzag moet mijn autobiografie “Leven met Risico’s” maar lezen, te verkrijgen bij de reguliere boekhandel of bij de uitgever Boekscout.

Mireille Biswane

algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid Mireille Biswane

“Als raadgever luister ik eerst goed naar wat een ander te vertellen heeft en trek ik geen voorbarige conclusies”.

Bovenstaande zin is hoe ik in mijn werk sta als VvE Coördinator. Het beheren van VvE’s, schakelen met de diverse bestuursleden en oplossingen aanbieden, zodat de bewoners van de diverse complexen fijn en duurzaam kunnen wonen.

lees meer
Mijn kennis en werkervaring neem ik mee en deel ik met de medebestuursleden van Huurdersbelang Woningstichting Naarden. En op deze wijze wil ik een steentje bijdragen aan het woongenot van alle bewoners die wonen en huren bij onze woningcorporatie. Tot slot hoop ik u in onze mooie stad Naarden tegen te komen. 

Arthur Riet

algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid Arthur Riet

Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag en heb na mijn studie enige tijd gewerkt bij de verzekeringsmaatschappij ENNIA (nu Aegon). Hoewel ik daar een leerzame en boeiende tijd had met leuke collega’s besefte ik dat dit niet mijn roeping was. Ik volgde mijn droom en ging de opleiding fotografie volgen. Na het behalen van mijn diploma ben ik naar Almelo verhuisd (1980) waar ik allround fotograaf werd bij een fotostudio die in Twente een hele goede reputatie had.

lees meer
Bij deze fotostudio heb ik ervaring opgedaan met vrijwel alle facetten van de fotografie. Van portretten, huwelijksreportages, architectuur- en industriële fotografie tot donkere kamerwerkzaamheden kleur en zwartwit. In 1998 begon het te kriebelen en was het tijd om zaken om te gooien. Ik ben als zelfstandig fotograaf verder gegaan en heb mijn eigen fotostudio geopend. Ik heb mooie klanten gehad en vele interessante opdrachten voor hen mogen uitvoeren. In 2009 kreeg ik toch weer de kriebels en wilde een volgende droom verwezenlijken. Een jaar lang reizen. Het was wel voor velen een lastige tijd vanwege de financiële crisis die in 2008 de kop had opgestoken. Maar zoals een wijs gezegde luid…er zijn altijd 1000 redenen om iets niet te doen, maar vaak is ‘die ene reden’ om iets wel te doen veel belangrijker.   Kortom…in 2011 hebben mijn vrouw en ik drie langere reizen gemaakt. We zijn begonnen met een verblijf van drie maanden op Bali. Vervolgens zijn we met de tent en auto door Zuid-Frankrijk, de Pyreneeën en Noord-Spanje getrokken, en hebben drie maanden in een volkswijk in het zuidwesten van Spanje gewoond. In 2012 zijn we uiteindelijk komen wonen in Het Ravelijn in Naarden. Al snel heb ik samen met andere bewoners diverse activiteiten georganiseerd. Van theemiddagen en filmvoorstellingen tot lezingen en meer. Bovendien ben ik in 2014 nog een aantal maanden wooncoördinator geweest.   Tussen eind 2018 tot begin 2021 heb ik als secretaris/penningmeester deel uitgemaakt van het bestuur van HBWSN. Vanwege diverse omstandigheden ben ik daarmee gestopt. Vorig jaar hebben twee oudgedienden, Bert van Altena en Sjaak Ranzijn, na vele jaren afscheid genomen en ontstond een open plek. Het bestuur nam weer contact met me op met het verzoek me toch weer bij hen aan te sluiten.

Ontstaansgeschiedenis

Met de invoering van de nieuwe Woningwet is het voor Woningstichting Naarden belangrijk om een actieve huurdersorganisatie te hebben. 

Woningstichting Naarden heeft voor de oprichting van deze huurdersorganisatie hulp ingeroepen van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA). 

Karin Soldaat van het WKA heeft in het najaar van 2015 drie sessies georganiseerd over het concept beleidsplan van de Woningstichting Naarden. Alle huurders waren uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Ongeveer 30 huurders hebben actief meegedacht over het beleidsplan en gezamenlijk een advies uitgebracht aan de Woningstichting Naarden. Zeven huurders hebben aangegeven zich actief in te willen zetten voor het bestuur van de nieuwe huurdersorganisatie. Zij hebben de afgelopen maanden gezamenlijk gewerkt aan de organisatie van Huurdersbelang WSN. 

Statuten

Afschrift akte van Oprichting van Huurdersbelang Woningstichting Naarden  

Stukken Huurdersbelang WSN

Via onderstaande links kunt u stukken van Huurdersbelang Woningstichting Naarden bekijken.