Het bestuur stelt zich aan u voor

Het bestuur van Huurdersbelang Woningstichting Naarden bestaat uit louter vrijwilligers die zich belangeloos voor u inzetten.

Aleid Hamelink

voorzitter

Aleid Hamelink

Graag wil ik mij even aan u voorstellen. Ik ben Aleid Hamelink, in 1949 geboren in het Diaconessenziekenhuis Naarden. Ik ben getrouwd, inmiddels al 48 jaar en samen hebben wij een dochter. Oorspronkelijk ben ik boekhandelaar van mijn vak, maar toen ik, een aantal jaren na de geboorte van mijn dochter, weer aan het werk wilde gaan bleek het moeilijk te zijn om in mijn vak een baan te vinden.

lees meer
Een baan vond ik wel bij de gemeente Naarden waar ik ruim 31 jaar heb gewerkt. Eerst als oproepbode, vervolgens fulltime als bode en het grootste deel van die 31 jaar als coördinator van de bodedienst, de huishoudelijke dienst en de Centrale balie. Ik ben nu ruim 3 jaar met pensioen. Omdat ik, na 31 jaar in de dienstwoning in de Vesting te hebben gewoond, die woning moest verlaten huur ik sinds mei 2017 een appartement in de Flank bij de WSN. Ik ben dus weer terug op mijn stukje geboortegrond, want het is de plek waar eerder het Diaconessenziekenhuis stond. Na het vertrek van de vorige voorzitter bij Huurdersbelang Woningstichting Naarden werd mij in juni van dit jaar gevraagd of ik deze taak op mij wilde nemen. Ik heb daar niet lang over hoeven nadenken. Mijn contacten met WSN waren positief en ik wil dan ook graag mijn steentje bijdragen om de tevredenheid van de huurders over onze kleine woningcorporatie en haar woningen zo hoog mogelijk te krijgen.

Rieneke van Capelle

penningmeester

Rieneke van Capelle

Ook ik wil mij even voorstellen. Ik ben in 1952 geboren in Arnhem, vanaf mijn 6e tot mijn 23ste heb ik mijn jeugd doorgebracht in Apeldoorn. Ik ben een gepensioneerd stewardess van de KLM. Op mijn 29ste ben ik in Naarden komen wonen, eerst in een huurwoning en later was ik één van de eerste bewoners in een koopappartement in de Fortlanden. Vanwege gezinsuitbreiding kochten mijn toenmalige partner en ik een eengezinswoning in de zelfde wijk.

lees meer
10 jaar geleden ben ik door scheiding in de zelfde wijk op de Vroedschap met mijn twee dochters in een sociaal huurappartement terecht gekomen. Ik vond het belangrijk dat mijn kinderen in de zelfde omgeving zouden blijven, er veranderde al genoeg voor hen. Ik woon in deze wijk met heel veel plezier, het is een veilige groene en vriendelijke wijk. Toch is er de laatste jaren in mijn huurcomplex op de Vroedschap behoorlijk veel veranderd. Er zijn de laatste jaren veel wisselingen van bewoners geweest. Helaas zijn daar veel kwetsbare mensen voor in de plaats gekomen die de nodige zorg en overlast met zich meebrengen. Vanwege mijn sociale betrokkenheid is mij gevraagd om mij aan te melden als penningmeester. Op deze manier hoop ik wat te kunnen betekenen voor de huurders door mee te denken voor een sociaal en leefbaar huurdersbeleid.

Mireille Biswane

algemeen bestuurslid

Mireille Biswane

“Als raadgever luister ik eerst goed naar wat een ander te vertellen heeft en trek ik geen voorbarige conclusies”.

Bovenstaande zin is hoe ik in mijn werk sta als VvE Coördinator. Het beheren van VvE’s, schakelen met de diverse bestuursleden en oplossingen aanbieden, zodat de bewoners van de diverse complexen fijn en duurzaam kunnen wonen.

lees meer
Mijn kennis en werkervaring neem ik mee en deel ik met de medebestuursleden van Huurdersbelang Woningstichting Naarden. En op deze wijze wil ik een steentje bijdragen aan het woongenot van alle bewoners die wonen en huren bij onze woningcorporatie. Tot slot hoop ik u in onze mooie stad Naarden tegen te komen. 

Jos Oomen

aspirant algemeen bestuurslid

Jos Oomen

Ik ben Jos Oomen, geboren op Scheveningen, 23 mei 1947. In het najaar van 1952 ben ik verhuisd naar Oosterhout (NB. Dit werd de plek waar ik ben opgegroeid en mijn verdere jeugd heb doorgebracht. Op 18 januari 1967 moest ik opkomen als dienstplichtig soldaat bij de Geneeskundige Troepen in Amersfoort. Na ongeveer een half jaar had ik wel gezien dat militair zijn echt bij mij paste en ben ik dus, via de opleiding in Weert en Amersfoort, beroepsonderofficier geworden. Ook bij de Geneeskundige Troepen in Amersfoort.

lees meer
Na op diverse kazernes in Nederland gewerkt te hebben, onder andere tweemaal op de Kolonel Palmkazerne in Bussum, ben ik in 2002 met Functioneel Leeftijd Ontslag gegaan.   In de tussentijd leerde ik in Amersfoort een meisje kennen, waar ik in november 1969 mee ben getrouwd en samen hebben we twee zonen gekregen. Buiten mijn zonen heb ik ook twee schoondochters en 5 kleinkinderen.   Inmiddels ben ik, na in 2019 weduwnaar te zijn geworden, weer gelukkig met een dame uit Naarden en woon nu ook in Naarden. Samen wonen we nu in De Bonnet, alwaar ik in een nieuw opgerichte Bewoners Commissie penningmeester ben geworden.

Ontstaansgeschiedenis

Met de invoering van de nieuwe Woningwet is het voor Woningstichting Naarden belangrijk om een actieve huurdersorganisatie te hebben. 

Woningstichting Naarden heeft voor de oprichting van deze huurdersorganisatie hulp ingeroepen van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA). 

Karin Soldaat van het WKA heeft in het najaar van 2015 drie sessies georganiseerd over het concept beleidsplan van de Woningstichting Naarden. Alle huurders waren uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Ongeveer 30 huurders hebben actief meegedacht over het beleidsplan en gezamenlijk een advies uitgebracht aan de Woningstichting Naarden. Zeven huurders hebben aangegeven zich actief in te willen zetten voor het bestuur van de nieuwe huurdersorganisatie. Zij hebben de afgelopen maanden gezamenlijk gewerkt aan de organisatie van Huurdersbelang WSN. 

Statuten

Afschrift akte van Oprichting van Huurdersbelang Woningstichting Naarden  

Stukken Huurdersbelang WSN

Via onderstaande links kunt u stukken van Huurdersbelang Woningstichting Naarden bekijken.