over ons

Het bestuur stelt zich aan u voor

Het bestuur van Huurdersbelang Woningstichting Naarden bestaat uit louter vrijwilligers die zich belangeloos voor u inzetten.

Aleid Hamelink

voorzitter

Voorzitter Aleid Hamelink

Graag wil ik mij even aan u voorstellen. Ik ben Aleid Hamelink, in 1949 geboren in het Diaconessenziekenhuis Naarden. Ik ben getrouwd, inmiddels al 48 jaar en samen hebben wij een dochter. Oorspronkelijk ben ik boekhandelaar van mijn vak, maar toen ik, een aantal jaren na de geboorte van mijn dochter, weer aan het werk wilde gaan bleek het moeilijk te zijn om in mijn vak een baan te vinden.

lees meer
Een baan vond ik wel bij de gemeente Naarden waar ik ruim 31 jaar heb gewerkt. Eerst als oproepbode, vervolgens fulltime als bode en het grootste deel van die 31 jaar als coördinator van de bodedienst, de huishoudelijke dienst en de Centrale balie. Ik ben nu ruim 3 jaar met pensioen. Omdat ik, na 31 jaar in de dienstwoning in de Vesting te hebben gewoond, die woning moest verlaten huur ik sinds mei 2017 een appartement in de Flank bij de WSN. Ik ben dus weer terug op mijn stukje geboortegrond, want het is de plek waar eerder het Diaconessenziekenhuis stond. Na het vertrek van de vorige voorzitter bij Huurdersbelang Woningstichting Naarden werd mij in juni van dit jaar gevraagd of ik deze taak op mij wilde nemen. Ik heb daar niet lang over hoeven nadenken. Mijn contacten met WSN waren positief en ik wil dan ook graag mijn steentje bijdragen om de tevredenheid van de huurders over onze kleine woningcorporatie en haar woningen zo hoog mogelijk te krijgen.

Rieneke van Capelle

penningmeester ad-interim

Penningmeester ad-interim Rieneke van Capelle

Ook ik wil mij even voorstellen. Ik ben in 1952 geboren in Arnhem, vanaf mijn 6e tot mijn 23ste heb ik mijn jeugd doorgebracht in Apeldoorn. Ik ben een gepensioneerd stewardess van de KLM. Op mijn 29ste ben ik in Naarden komen wonen, eerst in een huurwoning en later was ik één van de eerste bewoners in een koopappartement in de Fortlanden. Vanwege gezinsuitbreiding kochten mijn toenmalige partner en ik een eengezinswoning in de zelfde wijk.

lees meer
Een baan vond ik wel bij de gemeente Naarden 10 jaar geleden ben ik door scheiding in de zelfde wijk op de Vroedschap met mijn twee dochters in een sociaal huurappartement terecht gekomen. Ik vond het belangrijk dat mijn kinderen in de zelfde omgeving zouden blijven, er veranderde al genoeg voor hen.
  Ik woon in deze wijk met heel veel plezier, het is een veilige groene en vriendelijke wijk. Toch is er de laatste jaren in mijn huurcomplex op de Vroedschap behoorlijk veel veranderd. Er zijn de laatste jaren veel wisselingen van bewoners geweest. Helaas zijn daar veel kwetsbare mensen voor in de plaats gekomen die de nodige zorg en overlast met zich meebrengen.
  Vanwege mijn sociale betrokkenheid is mij gevraagd om mij aan te melden als penningmeester. Op deze manier hoop ik wat te kunnen betekenen voor de huurders door mee te denken voor een sociaal en leefbaar huurdersbeleid.

Arthur Riet

secretaris

Secretaris Arthur Riet

Ook ik wil me graag even voorstellen. Ik ben geboren in 1953 op het eiland Borneo waar mijn vader werkzaam was als manager bij de BPM (Bataafse Petroleum Maatschappij), een onderdeel van Koninklijke Shell. In 1956 zijn wij teruggekomen naar Nederland, mede omdat het voor Nederlanders onveilig was om nog langer in Indonesië te blijven. Wij hebben achtereenvolgens in Rijswijk, Wateringen en Den Haag gewoond.

lees meer
In 1980 ben ik verhuisd naar Almelo waar ik ging werken als fotograaf bij een middelgroot fotografisch bedrijf. In 1998 ben ik als zelfstandig fotograaf verder gegaan met mijn vak en heb gefotografeerd voor zowel particuliere klanten alsook voor gemeentes, bedrijven en ook een grote woningstichting in Almelo.
Sinds 2012 wonen mijn vrouw en ik in Naarden. Na een sabbatical in 2011 kwamen wij via een omweg van diverse reizen in Europa en Azië uiteindelijk in Het Ravelijn terecht, een wooncomplex voor senioren met een gevarieerd aanbod van activiteiten. Al snel ben ik hier vrijwilliger geworden en heb van een medebewoner de organisatie van de maandelijkse filmavond en theemiddag overgenomen. Ook heb ik enkele lezingen georganiseerd voor onze bewoners. In 2014 ben ik na een uitvoerige sollicitatieprocedure wooncoördinator in Het Ravelijn geworden. In augustus van dat jaar ben ik gestopt met mijn werkzaamheden vanwege een geschil van mening over de invulling van mijn taak.
  En nu ben ik secretaris van Huurdersbelang WSN. Een taak die ik zeker interessant vind. De huurder heeft mede door de invoering van de Woningwet meer zeggenschap gekregen. En mijn visie is dan ook: benut alle kansen zo optimaal mogelijk! Immers, een vertegenwoordiging van huurders kan in gesprek gaan met de woningstichting, maar ook met vele regionale organisaties en instellingen. Altijd in gesprek blijven en alle lijnen openhouden, alleen zo kun je wat betekenen voor je medehuurders.

Sjaak Ranzijn

algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid Sjaak Ranzijn

In 1943 ben ik in de Anna Meursstraat geboren. Mijn hele leven woon ik al in Naarden en zou niet anders meer willen. 48 jaar geleden ben ik in de Huibert van Eykenstraat gaan wonen en heb daar met mijn toenmalige vrouw twee kinderen mogen krijgen. Samen met mijn huidige partner zijn we opa en oma van drie kleinkinderen. Ik zing het Nederlandse lied met heel veel plezier en doe dit al 16 jaar in onze eigen straat tijdens de jaarwisseling.

lees meer
Mijn motivatie om mij aan te sluiten bij de huurdersorganisatie is omdat ik wil weten hoe het is om in een adviesorgaan te zitten en mee te denken over het reilen en zeilen van de Woningstichting Naarden en daar mijn steentje aan bij te dragen, hoe klein dat ook mag zijn.

Bert van Altena

algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid Bert van Altena

Geboren in 1940 in Hilversum, na de oorlog de jeugdjaren doorgebracht in Naarden in de Evert de Bruynstraat. In 1964 ben ik getrouwd met Roos en zijn we in Bussum gaan wonen. In Bussum hebben we twee zoons gekregen. In 1970 zijn we verhuisd naar Naarden, eerst negen jaar op een flat in de Burg. J. Visserlaan en vanaf 1979 in de Johan Willem Frisolaan.

lees meer
Een baan vond ik wel bij de gemeente Naarden Wij hebben twee kleinzoons van onze oudste zoon en van onze jongste zoon een kleindochter en kleinzoon. De laatste twee hebben de Spaanse nationaliteit, omdat onze schoondochter Spaans is. Onze beide zoons zijn afgestudeerd als econoom. Mijn motivatie: ik voel me heel betrokken bij de Woningstichting Naarden en veel onderwerpen die we gaan bespreken liggen mij na aan het hart.

Ontstaansgeschiedenis

Met de invoering van de nieuwe Woningwet is het voor Woningstichting Naarden belangrijk om een actieve huurdersorganisatie te hebben. 

Woningstichting Naarden heeft voor de oprichting van deze huurdersorganisatie hulp ingeroepen van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA). 

Karin Soldaat van het WKA heeft in het najaar van 2015 drie sessies georganiseerd over het concept beleidsplan van de Woningstichting Naarden. Alle huurders waren uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Ongeveer 30 huurders hebben actief meegedacht over het beleidsplan en gezamenlijk een advies uitgebracht aan de Woningstichting Naarden. Zeven huurders hebben aangegeven zich actief in te willen zetten voor het bestuur van de nieuwe huurdersorganisatie. Zij hebben de afgelopen maanden gezamenlijk gewerkt aan de organisatie van Huurdersbelang WSN. 

Statuten

Afschrift akte van Oprichting van Huurdersbelang Woningstichting Naarden  

Stukken Huurdersbelang WSN

Via onderstaande links kunt u stukken van Huurdersbelang Woningstichting Naarden bekijken.