BUURT ENERGIEKLUSDAGEN

Kom naar de Buurt Energieklusdagen op 1 en 4 september 2021!

Woont u in een van de wijken Keverdijk of J.P. Thijssepark?
Kom dan langs tijdens de door Wattnu georganiseerde Buurt Energieklusdagen. Tijdens deze dagen helpen de vrijwillige energiecoaches van Wattnu* u graag. Zij geven gratis producten en tips hoe het huis koel te houden in de zomer en welke energiebesparende maatregelen er in huis te nemen zijn.

NEEMT U DE BRIEF MEE DIE U VAN DE WONINGSTICHTING HEBT GEKREGEN. MET DIE BRIEF KRIJGT U ADVIES EN GRATIS PRODUCTEN.

Voor wie: bewoners Keverdijk en J.P. Thijssepark
Wanneer: woensdag 1 en zaterdag 4 september tussen 12:00 – 17:00 uur
Waar: bij de PLUS Supermarkt aan de Evert de Bruijnstraat

Op warme dagen is het goed om na te denken hoe we op een energiezuinige manier onze huizen koel kunnen houden. Wist u dat u met een paar kleine maatregelen zelf ook al veel energie kunt besparen in uw woning? Er zijn gratis energiebesparende producten te halen zoals:

  • een ventilator
  • LED lampen
  • radiatorfolie
  • een waterbesparende douchekop

U kunt desgewenst hulp krijgen bij het aanbrengen van deze producten van een Energieklusser en hiervoor een afspraak maken.

Tijdens de klusdagen zijn de algemeen geldende richtlijnen van de RIVM van toepassing. Er wordt voldoende afstand gehouden en er zijn desinfecteermiddelen aanwezig. 
Bewoners die niet bij de Buurt Energieklusdagen kunnen zijn en andere inwoners van Gooise Meren kunnen een waardebon aanvragen t.w.v. €50 via wattnu.org/waardebon.

*Deze bijzondere actie is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Rijk i.s.m. gemeente Gooise Meren. Het gratis verstrekken van energiebesparende producten geldt zolang de voorraad strekt en is alleen bedoeld voor bewoners van Gooise Meren. Per adres/bewoner kan men éénmaal energiebesparende producten krijgen. Voor meer informatie over lopende projecten van Wattnu, de voorwaarden van de actie en/of hun privacybeleid, kijk op wattnu.org.

VEEL MELDINGEN BIJ MELDPUNT ENERGIEALARM

De Woonbond meldt dat er veel huurders een melding hebben gedaan over slechte isolering of hoge energierekeningen bij het Meldpunt Energiealarm. In een maand tijd zijn er ruim 600 meldingen gedaan. Deze meldingen gaan vaak over het feit dat de huurder nog steeds enkel glas heeft en dat de woning slecht geïsoleerd is.

IsolatieDe Woonbond wil dat de regering besluit lagere inkomens tegemoet te komen in de hoge kosten voor gas. Tevens willen ze dat het initiatiefrecht wat huurders het recht geeft hun woning te verbeteren wordt aangescherpt. Daarnaast zou de verhuurdersheffing omlaag moeten zodat woningcoöperaties kunnen investeren in het energiezuinig maken van woningen.

Wanneer je als huurder vindt dat de verhuurder te weinig doet aan energiebesparing zijn er een aantal wegen te bewandelen. Je kunt een brief sturen met het verzoek voor verbeteringen. Een voorbeeld van zo’n brief vindt u hier.

Wanneer de verhuurder vervolgens niet adequaat reageert kunt u naar de rechter. Meer informatie hierover vindt u hier.

bron: woonbond.nl

ENERGIENEUTRAAL MAKEN GAAT NIET SNEL GENOEG

Volgens een onderzoek van TU Delft worden de afspraken omtrent het energiezuinig maken van huurwoningen niet gehaald. De voortgang van het renovatieproces stokt, volgens onderzoekster Faidra Filippidou (Energy performance progress of the Dutch non-profit housing stock)

EnergielabelsAfgesproken was om in 2020 alle corporatiewoningen minstens energielabel B te laten hebben. Dat wordt bij lange na niet gehaald. Een van de redenen hiervoor is volgens Filippidou dat de corporaties onvoldoende budget hebben voor duurzame renovaties. Daarnaast zijn de verbeteringen die worden aangebracht niet energiezuinig genoeg. Zij komt uit op label D in 2020.

De overheid streeft ernaar om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Deze Nederlandse ambitie is het antwoord op de doelstelling van de Europese Commissie om in 2050 een CO2 reductie van 80-95% te realiseren.

bron: woonbond.nl en energievastgoed.nl

INITIATIEFRECHT NIET UITGEBREID

Naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer aan minister Ollongren van Bouwen en Wonen om het initiatiefrecht voor huurders te onderzoeken heeft zij een uitspraak gedaan. Zij gaat dit recht niet uitbreiden.

Minister Ollongren

Nu is het zo dat huurders bij de verhuurder kunnen afdwingen om te mogen verbouwen als het gaat over dak- en muurisolatie of wanneer de cv-ketel vervangen moet worden. De Tweede Kamer had gevraagd of dit uitgebreid kon worden voor verbouwing aangaande verduurzaming en het aanpassen van een woning voor bewoners met een zorgvraag.

Ollongren is van mening dat verhuurders zelf willen besluiten wanneer en hoe er aanpassingen gedaan worden aan hun woningen en op die manier hun strategisch beleid beter kunnen uitvoeren. De woonbond is het niet eens met minister Ollongren en vindt dat het huidige initiatiefrecht niet aansluit bij de huidige tijd.

bron: woonbond.nl

SLIMME METERS METEN TE HOGE WAARDEN

Eerder berichten wij al op deze site dat de slimme energiemeter helemaal niet zo slim blijkt te zijn, omdat huishoudens niet zuiniger aandoen door het bijhouden van het gebruik. Dit was wel verwacht.

Slimme Energiemeter

Nu blijkt dat sommige meters ook meer verbruik meten dan in werkelijkheid wordt verbruikt. Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben namelijk bij bijna de helft van de verschillende slimme meters ontdekt dat ze veel hogere waarden aangeven dan het daadwerkelijke gebruik.

U mag de meter weigeren volgens de Consuwijzer. (ConsuWijzer is het consumentenloket van de ACM (de Autoriteit Consument & Markt). U krijgt dan een meter die niet automatisch de meterstand doorgeeft. Ook mag  u gewoon uw oude meter houden als die nog goed werkt.

 
bron: woonbond.nl en consuwijzer.nl

SLIMME METER BLIJKT NIET ZO SLIM

De zogenaamde slimme energiemeter die de komende jaren in elk huishouden wordt geplaatst is veel minder slim dan gedacht. Dit bljkt uit onderzoek van Planbureau voor de Leefomgeving. (PBL) De bedoeling was dat de energiebesparing flink zou toenemen met zo’n 3,5 procent. Nu blijkt dat dat niet meer is dan 1 procent.

Slimme Energiemeter

De Nederlandse overheid had in 2015 besloten dat elk huishouden zo’n meter moet krijgen en heeft daar tot 2020 de tijd voor beschikbaar gesteld. De kosten hiervan worden geraamd op 3,3 miljard Euro. De slimme meter stuurt het verbruik naar de energieleverancier die vervolgens een verbruikersoverzicht stuurt naar de gebruiker. Door dit inzicht zou men minder gaan verbruiken.

bron: volkskrant.nl