WE WAREN ERBIJ!

De eerste buurtborrel van complex Lambertus Hortensius.

Enige tijd geleden vond er een ernstig ongeval plaats in het complex, waarbij een van de bewoners ernstig gewond raakte. Dit had een enorme impact op de overige bewoners van dit complex. Voor de verwerking hiervan werd nauwelijks aandacht door betrokken instanties besteed, wat enkele bewoners tot het initiatief bracht een buurtborrel te organiseren om in een gemoedelijke sfeer dit met elkaar te verwerken. Omdat er geen budget voor beschikbaar was werd aangeklopt bij Woningstichting Naarden, die zo vriendelijk was hiervoor een budget ter beschikking te stellen.

Mireille Biswane, het kersverse lid van Huurdersbelang, nodigde het dagelijks bestuur van Huurdersbelang uit om bij deze buurtborrel aanwezig te zijn.

Het voltallige dagelijks bestuur was daarom op 1 juli aanwezig bij die buurtborrel ter plaatse van de parkeergarages aan de achterzijde van het complex. Het was een eenvoudige borrel, met wat limonade, wijntje of een biertje uit plastic bekertjes en heerlijke, zelfgemaakte hapjes. Gelukkig was het die middag mooi weer en we troffen daar een groep overwegend jonge mensen aan die ontspannen met elkaar konden samenzijn. Enthousiast over dit initiatief werd zelfs geopperd een Bewoners Commissie op te richten, waar enkele bewoners zich spontaan aanmeldden. Nu even afwachten of dit daadwerkelijk gerealiseerd zal worden.

UITKOMSTEN CORONA PEILING

Magis, het onderzoeksbureau dat voor Woningstichting Naarden het klanttevredenheidsonderzoek uitvoert, heeft in het kader van de coronacrisis een extra uitvraag gedaan onder een aantal huurders, om te vragen hoe het met hen gaat.

Gevraagd werd of huurders zich konden redden, of er sprake was van eenzaamheid en om in algemene zin te horen hoe het gaat. We hebben veel reacties gehad op deze belronde. In bijgaande infographic ziet u de resultaten.

Infographic Corona peiling Woningstichting Naarden

SOCIALE WONINGBOUW STORT IN

Aedes (de vereniging van woningcorporaties) verwacht dat binnen 5 jaar de helft van de kleine woningcorporaties zal zijn verdwenen. Bestuurders van woningcorporaties zeggen dat het Rijk de sociale huursector kapot maakt.

Sociale woningbouw stort inDit komt door de regelzucht en de afroming van geldstromen via heffingen die door de Rijksoverheid worden opgelegd. Hetgeen zal leiden tot huurstijgingen en een tekort aan sociale huurwoningen op korte termijn. Ruim eenderde van alle Nederlanders woont in een sociale huurwoning.

De Autoriteit Woningcorporaties dwingt het ministerie de Nieuwe Woningwet (2015) na te leven. Dit resulteert in een administrative lastendruk en een stroom aan regelgeving voor de woningcorporaties.

bron: nrc.nl

VOCHT IN HUIS

In deze tijd van het jaar waarin het veel regent hebben veel mensen extra last van vocht in huis. Met dit weertype houden mensen vaak alle ramen en deuren zoveel mogelijk dicht. Hierdoor kan een hoge luchtvochtigheidsgraad ontstaan.

Vocht in huis
Een te hoge luchtvochtigheid in huis kan zorgen voor gezondheidsproblemen. Denk hierbij aan hoofdpijn, allergieën, huidproblemen en last van de luchtwegen. Ook kan er schimmel ontstaan in de woning en daar krijg je op langere termijn ernstiger gezondheidsproblemen van.

Er zijn een aantal dingen die u kunt doen als u last heeft van vocht in huis:goed ventileren van de woning, afzuigkap aan doen tijdens het koken, de badkamer droog maken na het douchen met een trekker of doek, de was laten drogen op een plek waar goede ventilatie is

Met een hygrometer kunt u de luchtvochtigheid meten in huis. Deze moet tussen de 40 en 60% liggen. Een hygrometer is al vanaf een paar euro te koop.

Als uw vocht of schimmelprobleem niet met uw dagelijkse gebruiken te maken heeft kunt u uw verhuurder aanschrijven. Zij kunnen helpen zoeken naar een oplossing en gebreken herstellen. Wanneer uw verhuurder niet thuis geeft kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van Woningstichting Naarden, HBWSN of de Huurcommissie.

Overigens is een te lage luchtvochtigheid ook niet goed. Dit geeft oa. uitgedroogde en geïrriteerde slijmvliezen.

lees meer: woonbond.nl

ZORGKOSTEN KINDEREN IN NAARDEN HOGER DAN GEMIDDELD

Zorgkosten voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar verschillen enorm per regio. Dit blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws. Het gaat hier om gedeclareerde kosten als huis- en tandartskosten, kosten voor het ziekenhuis en medicijnen. Gemiddeld bedragen de zorgkosten voor een kind € 1200 per jaar.

GezondheidszorgHet verschil in kosten komt doordat kinderen in bepaalde regio’s in ongunstige omstandigheden leven met bijvoorbeeld veel fijnstof. Belangrijker reden is het leven in een gezin waar veel stress is. Dit veroorzaakt suikerziekte, overgewicht, longproblemen en psychische klachten, zegt Maria van den Muijsenbergh (hoogleraar gezondverschillen).

In postcodegebied beginnend met 141 zijn volgens cijfers van Vektis (business intelligence centrum voor de zorg) de zorgkosten € 439,45 per jaar hoger dan het landelijk gemiddelde.

Via deze link kunt u bekijken hoe hoog de zorgkosten van kinderen zijn in de verschillende regio’s.
 
bron: RTLnieuws.nl

HOE TE VERKOELEN

De zomer is in volle hevigheid losgebarsten. In tijden is het niet zo warm geweest. Vooral ouderen hebben hier last van. Wanneer de zon opkomt en het huis langzaam steeds warmer wordt vloeit de energie weg uit menig lichaam.

Zon

Om het huis zo koel mogelijk te houden kun je een aantal zaken doen: Zet ‘s morgens vroeg even alles tegen elkaar open en laat de wind het huis verkoelen. Doe daarna alles dicht; de ramen en deuren, maar ook gordijnen en jaloezieën. Vooral aan de kant van het huis waar de zon schijnt. Zo houd je zo veel mogelijk zonlicht en warmte buiten. Je kunt een bak met ijs voor de ventilator zetten, zodat de lucht gekoeld wordt.

Om het lichaam zo koel mogelijk te houden kun je af en toe een koude douche nemen. Of inspanning vermijden. En heel belangrijk: voldoende drinken. Bij ouderen vermindert het dorstgevoel. Zelfs als er sprake is van uitdroging hebben zij geen dorst. Draag luchtige kleiding als linnen of katoen.

Daarnaast kan de zon heerlijk zijn en het leven veraangenamen. Huurdersbelang woningstichting Naarden wenst u een fijne zomer!

bron: ouderenbeleid.nl en huurwoningen.nl

INITIATIEFRECHT NIET UITGEBREID

Naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer aan minister Ollongren van Bouwen en Wonen om het initiatiefrecht voor huurders te onderzoeken heeft zij een uitspraak gedaan. Zij gaat dit recht niet uitbreiden.

Minister Ollongren

Nu is het zo dat huurders bij de verhuurder kunnen afdwingen om te mogen verbouwen als het gaat over dak- en muurisolatie of wanneer de cv-ketel vervangen moet worden. De Tweede Kamer had gevraagd of dit uitgebreid kon worden voor verbouwing aangaande verduurzaming en het aanpassen van een woning voor bewoners met een zorgvraag.

Ollongren is van mening dat verhuurders zelf willen besluiten wanneer en hoe er aanpassingen gedaan worden aan hun woningen en op die manier hun strategisch beleid beter kunnen uitvoeren. De woonbond is het niet eens met minister Ollongren en vindt dat het huidige initiatiefrecht niet aansluit bij de huidige tijd.

bron: woonbond.nl

HUURHUIZEN VOOR MIDDENINKOMENS ONVINDBAAR

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een overheidsinstantie die beleidsanalyses maakt op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Zij hebben onlangs aan Minister Blok een pakket met ideeën overhandigd waaruit geconcludeerd kan worden dat er meer huurwoningen voor mensen met een modaal inkomen zouden moeten komen.

Te HuurVooral mensen met een lager middeninkomen zouden steeds meer moeite hebben om een geschikte woning te vinden. Dit wordt veroorzaakt door oa. de bevolkingsgroei en het feit dat je minder makkelijk aan een hypotheek kan komen.

Minister Blok heeft nu wethouders de mogelijkheid gegeven om naast gebieden voor sociale huur ook gebieden aan te wijzen voor mensen met middeninkomens.

bron: telegraaf.nl