BUURT ENERGIEKLUSDAGEN

Kom naar de Buurt Energieklusdagen op 1 en 4 september 2021!

Woont u in een van de wijken Keverdijk of J.P. Thijssepark?
Kom dan langs tijdens de door Wattnu georganiseerde Buurt Energieklusdagen. Tijdens deze dagen helpen de vrijwillige energiecoaches van Wattnu* u graag. Zij geven gratis producten en tips hoe het huis koel te houden in de zomer en welke energiebesparende maatregelen er in huis te nemen zijn.

NEEMT U DE BRIEF MEE DIE U VAN DE WONINGSTICHTING HEBT GEKREGEN. MET DIE BRIEF KRIJGT U ADVIES EN GRATIS PRODUCTEN.

Voor wie: bewoners Keverdijk en J.P. Thijssepark
Wanneer: woensdag 1 en zaterdag 4 september tussen 12:00 – 17:00 uur
Waar: bij de PLUS Supermarkt aan de Evert de Bruijnstraat

Op warme dagen is het goed om na te denken hoe we op een energiezuinige manier onze huizen koel kunnen houden. Wist u dat u met een paar kleine maatregelen zelf ook al veel energie kunt besparen in uw woning? Er zijn gratis energiebesparende producten te halen zoals:

  • een ventilator
  • LED lampen
  • radiatorfolie
  • een waterbesparende douchekop

U kunt desgewenst hulp krijgen bij het aanbrengen van deze producten van een Energieklusser en hiervoor een afspraak maken.

Tijdens de klusdagen zijn de algemeen geldende richtlijnen van de RIVM van toepassing. Er wordt voldoende afstand gehouden en er zijn desinfecteermiddelen aanwezig. 
Bewoners die niet bij de Buurt Energieklusdagen kunnen zijn en andere inwoners van Gooise Meren kunnen een waardebon aanvragen t.w.v. €50 via wattnu.org/waardebon.

*Deze bijzondere actie is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Rijk i.s.m. gemeente Gooise Meren. Het gratis verstrekken van energiebesparende producten geldt zolang de voorraad strekt en is alleen bedoeld voor bewoners van Gooise Meren. Per adres/bewoner kan men éénmaal energiebesparende producten krijgen. Voor meer informatie over lopende projecten van Wattnu, de voorwaarden van de actie en/of hun privacybeleid, kijk op wattnu.org.

SOCIALE WONINGBOUW STORT IN

Aedes (de vereniging van woningcorporaties) verwacht dat binnen 5 jaar de helft van de kleine woningcorporaties zal zijn verdwenen. Bestuurders van woningcorporaties zeggen dat het Rijk de sociale huursector kapot maakt.

Sociale woningbouw stort inDit komt door de regelzucht en de afroming van geldstromen via heffingen die door de Rijksoverheid worden opgelegd. Hetgeen zal leiden tot huurstijgingen en een tekort aan sociale huurwoningen op korte termijn. Ruim eenderde van alle Nederlanders woont in een sociale huurwoning.

De Autoriteit Woningcorporaties dwingt het ministerie de Nieuwe Woningwet (2015) na te leven. Dit resulteert in een administrative lastendruk en een stroom aan regelgeving voor de woningcorporaties.

bron: nrc.nl

MAXIMALE HUURVERHOGING 2019

Dit jaar mag de huur maximaal 4,1% tot 5,6% stijgen.
De stijging is gekoppeld aan het inkomen van de huurder en geldt alleen voor sociale huurwoningen. Voor de vrije sector geldt geen maximale huurverhoging.

Maximale huurverhoging 2019Had u een gezamenlijk inkomen van minder dan €42.436 in het jaar 2017, dan is de maximale huurverhoging 4,1 %.
Had u een gezamenlijk inkomen meer dan €42.436 in het jaar 2017, dan mag uw huur maximaal stijgen met 5,6 %.
 
De huurverhoging van 5,6 % mag geen doorgang vinden als er in het huishouden 1 of meer bewoners zijn met de AOW gerechtigde leeftijd (De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat.) of het huishouden uit meer dan 3 personen bestaat.

Als u een sociale huurwoning heeft en u wilt bezwaar maken tegen de huurverhoging dan kunt u dit doen bij de verhuurder (WSN) of u kunt naar de huurcommissie stappen.

bron: rijksoverheid.nl

CHECK DE HUURVERHOGING

Op 1 juli 2019 is er weer een huurverhoging. Waarschijnlijk heeft u hier al een brief over gehad. De woonbond heeft een online tool waarmee je kunt checken of deze huurverhoging aan de wettelijke eisen voldoet. Zo niet dan kun je bezwaar maken.

Via de tool kun je tevens een sjabloon van de bezwaarbrief downloaden die je kunt sturen.
 
Zo zijn er een aantal voorwaarden waaraan de huurder zich moet houden en kunnen bij nalatigheid reden zijn voor bezwaar:
 
-De brief met het voorstel voor huurverhoging moet op 1 mei op de deurmat hebben gelegen. Zo niet, dan kun je bezwaar maken tegen de ingangsdatum van verhoging op 1 juli.
 
-Wettelijk is bepaald dat de huurverhoging niet hoger mag zijn dan 4,1% bij een inkomen lager dan €42.436 en niet hoger mag zijn dan 5,6 % bij een inkomen hoger dan €42.436.
 
-Bij een een huur waarbij alle servicekosten, gas, water en licht inbegrepen zijn kan niet worden gecheckt of de verhoging alleen geldt voor de huur. Dit is een reden om bezwaar te maken.
 
Ook kunt u nagaan of u recht heeft op huurverlaging of huurbevriezing.
 
bron: woonbond.nl

VEEL MELDINGEN BIJ MELDPUNT ENERGIEALARM

De Woonbond meldt dat er veel huurders een melding hebben gedaan over slechte isolering of hoge energierekeningen bij het Meldpunt Energiealarm. In een maand tijd zijn er ruim 600 meldingen gedaan. Deze meldingen gaan vaak over het feit dat de huurder nog steeds enkel glas heeft en dat de woning slecht geïsoleerd is.

IsolatieDe Woonbond wil dat de regering besluit lagere inkomens tegemoet te komen in de hoge kosten voor gas. Tevens willen ze dat het initiatiefrecht wat huurders het recht geeft hun woning te verbeteren wordt aangescherpt. Daarnaast zou de verhuurdersheffing omlaag moeten zodat woningcoöperaties kunnen investeren in het energiezuinig maken van woningen.

Wanneer je als huurder vindt dat de verhuurder te weinig doet aan energiebesparing zijn er een aantal wegen te bewandelen. Je kunt een brief sturen met het verzoek voor verbeteringen. Een voorbeeld van zo’n brief vindt u hier.

Wanneer de verhuurder vervolgens niet adequaat reageert kunt u naar de rechter. Meer informatie hierover vindt u hier.

bron: woonbond.nl

MAXIMALE HUURPRIJS EN HUURVERHOGING

Op 1 juli is het jaarlijkse moment dat er een aantal zaken wat regel- en wetgeving betreft verandert. De energieprijs wordt hoger, internetproviders verhogen doorgaans hun prijs zo halverwege het jaar en verhuurders verhogen vaak de huur.

HuurverhogingDe rijksoverheid geeft aan dat in het jaar 2018 de huur maximaal 3,9 tot 5,4% omhoog mag voor sociale huurwoningen. De precieze verhoging hangt af van wat je in 2016 aan inkomen hebt gehad.

Er is echter een maximale huurprijs wat de verhuurder mag vragen voor je woning. Dit werkt met een puntensysteem. Gekeken wordt oa. naar oppervlakte, de keuken, het sanitair en het aantal verwarmde ruimtes. Via de website huurcommissie.nl kun je zelf het aantal punten berekenen.

Voor woningen in de vrije sector geldt geen maximale huurverhoging. Die verhoging wordt volledig bepaalt door de verhuurder. (Mits er niet een indexeringsclausule in het contract is vastgelegd, want dan staat de verhoging vast)

bron: telegraaf.nl en ad.nl

Woningstichting Naarden past de inkomensafhankelijke huurverhoging echter niet toe. Voor meer informatie over de huurverhoging gaat u naar de website van Woningstichting Naarden.

MIDDENINKOMENS VINDEN GEEN PLEK IN DE VRIJE SECTOR

Volgens een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving, zijn huurwoningen in de vrije sector niet te betalen voor een kwart van huishoudens met een middeninkomen.
Middeninkomens geen plek in de vrije sector
Deze groep, zo’n 425.000 huishoudens, komt hiermee in de problemen doordat zij net geen sociale huurwoning mogen huren.

Zij kunnen geen maandelijkse huur van 700 euro of meer betalen. Het aantal huurwoningen waar zij terecht kunnen is zeer beperkt.

Het Planbureau vindt dat het nieuwe kabinet daarom extra maatregelen zou moeten treffen. En en goede afwegingzouden moeten maken tussen de maatschappelijke kosten en baten op de korte en lange termijn.

Een van deze maatregelingen zou kunnen zijn om een verlenging van de verruimde toewijzingsmogelijkheden in de sociale huursector mogelijk te maken.

Download het hele rapport hier.

bron: nu.nl en pbl.nl

SLIMME METERS METEN TE HOGE WAARDEN

Eerder berichten wij al op deze site dat de slimme energiemeter helemaal niet zo slim blijkt te zijn, omdat huishoudens niet zuiniger aandoen door het bijhouden van het gebruik. Dit was wel verwacht.

Slimme Energiemeter

Nu blijkt dat sommige meters ook meer verbruik meten dan in werkelijkheid wordt verbruikt. Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben namelijk bij bijna de helft van de verschillende slimme meters ontdekt dat ze veel hogere waarden aangeven dan het daadwerkelijke gebruik.

U mag de meter weigeren volgens de Consuwijzer. (ConsuWijzer is het consumentenloket van de ACM (de Autoriteit Consument & Markt). U krijgt dan een meter die niet automatisch de meterstand doorgeeft. Ook mag  u gewoon uw oude meter houden als die nog goed werkt.

 
bron: woonbond.nl en consuwijzer.nl