WE WAREN ERBIJ!

De eerste buurtborrel van complex Lambertus Hortensius.

Enige tijd geleden vond er een ernstig ongeval plaats in het complex, waarbij een van de bewoners ernstig gewond raakte. Dit had een enorme impact op de overige bewoners van dit complex. Voor de verwerking hiervan werd nauwelijks aandacht door betrokken instanties besteed, wat enkele bewoners tot het initiatief bracht een buurtborrel te organiseren om in een gemoedelijke sfeer dit met elkaar te verwerken. Omdat er geen budget voor beschikbaar was werd aangeklopt bij Woningstichting Naarden, die zo vriendelijk was hiervoor een budget ter beschikking te stellen.

Mireille Biswane, het kersverse lid van Huurdersbelang, nodigde het dagelijks bestuur van Huurdersbelang uit om bij deze buurtborrel aanwezig te zijn.

Het voltallige dagelijks bestuur was daarom op 1 juli aanwezig bij die buurtborrel ter plaatse van de parkeergarages aan de achterzijde van het complex. Het was een eenvoudige borrel, met wat limonade, wijntje of een biertje uit plastic bekertjes en heerlijke, zelfgemaakte hapjes. Gelukkig was het die middag mooi weer en we troffen daar een groep overwegend jonge mensen aan die ontspannen met elkaar konden samenzijn. Enthousiast over dit initiatief werd zelfs geopperd een Bewoners Commissie op te richten, waar enkele bewoners zich spontaan aanmeldden. Nu even afwachten of dit daadwerkelijk gerealiseerd zal worden.

HERNIEUWDE ONDERTEKENING SAMENWERKINGS-OVEREENKOMST

Overeenkomst

Sinds 1 juli 2015 heeft de huurdersorganisatie HBWSN een (aan de verhuurder en gemeente) gelijkwaardige positie bij het maken van de woonvisie van Woningstichting Naarden én lokale prestatieafspraken. Voor het contact met de huurders/bewoners zijn de bewonerscommissies van groot belang.

De afspraken tussen Woningstichting Naarden, de HBWSN en de bewonerscommissies zijn neergelegd in een Samenwerkingsovereenkomst.
 
Vanwege wisselingen in besturen én om een en ander af te stemmen op de laatste ontwikkelingen, is de Samenwerkingsovereenkomst tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.
 
Op 29 oktober jl. is de vernieuwde “Samenwerkingsovereenkomst Woningstichting Naarden en de Huurders” ondertekend door mw. Lilian Verheul (directeur-bestuurder), de voorzitter van HBWSN alsmede de voorzitters van de Bewonerscommissies van De Flank, De Schans/Bonnet, Het Ravelijn en de Huibert van Eijkenstraat.
Woningstichting Naarden heeft van deze ondertekening een feestelijk moment gemaakt en alle bestuursleden samengebracht. Een uitstekend moment om alle huurdersvertegenwoordigers in een informele sfeer kennis te laten maken.
Na een binnenloop moment werd een interactief gedeelte gehouden met als kernpunt leefbaarheid. Iedere aanwezige had op deze wijze de mogelijkheid zijn of haar ervaring hierover in te brengen.
De officiële ondertekening was tevens een mooi moment voor een groepsfoto. De middag werd afgesloten met een hapje en drankje opdat de diverse bestuursleden van de bewonerscommissies en HBWSN in een informele sfeer elkaar beter konden leren kennen.

Hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst

HUURDERSORGANISATIES MOETEN NOG GROEIEN IN HUN ROL

Huurdersorganisaties moeten nog groeien in hun rol bij prestatieafspraken. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek van FRAEY naar huurdersparticipatie. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken hebben zij onlangs een rapport samengesteld waarin beschreven wordt wat de stand van zaken is wat betreft de samenwerking tussen huurders en de corporaties na de Woningwet2015.

Onderzoek FRAEYBekijk hier het gehele rapport.

Het onderzoek geeft een helder beeld hoe de participatie vorm krijgt, wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen. FRAEY is een adviesbureau voor overheden, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en zorginstellingen.