SLIMME METER BLIJKT NIET ZO SLIM

De zogenaamde slimme energiemeter die de komende jaren in elk huishouden wordt geplaatst is veel minder slim dan gedacht. Dit bljkt uit onderzoek van Planbureau voor de Leefomgeving. (PBL) De bedoeling was dat de energiebesparing flink zou toenemen met zo’n 3,5 procent. Nu blijkt dat dat niet meer is dan 1 procent.

Slimme Energiemeter

De Nederlandse overheid had in 2015 besloten dat elk huishouden zo’n meter moet krijgen en heeft daar tot 2020 de tijd voor beschikbaar gesteld. De kosten hiervan worden geraamd op 3,3 miljard Euro. De slimme meter stuurt het verbruik naar de energieleverancier die vervolgens een verbruikersoverzicht stuurt naar de gebruiker. Door dit inzicht zou men minder gaan verbruiken.

bron: volkskrant.nl