NIEUW KABINET MOET DE HUURPRIJS AANPAKKEN

De directeur van de Woonbond heeft de wens uitgesproken dat het nieuwe, aankomende kabinet de huren omlaag brengt. De gemiddelde netto besteedbaar inkomen is namelijk flink gedaald tussen 2012 – 2015 terwijl de huren juist zijn toegenomen in die tijd. Torentje Den Haag

In veel gevallen is kopen goedkoper geworden dan het huren van een huis. Gemiddeld betaalt men als huurder €72 per vierkante meter en als koper is dat €68 per vierkante meter.

Het verlagen van de huur en het verbeteren van woningen door energiebesparende aanpassingen zou betaald kunnen worden door afschaffing van de verhuurdersheffing.

bron: woonbond.nl

HUURHUIZEN VOOR MIDDENINKOMENS ONVINDBAAR

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een overheidsinstantie die beleidsanalyses maakt op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Zij hebben onlangs aan Minister Blok een pakket met ideeën overhandigd waaruit geconcludeerd kan worden dat er meer huurwoningen voor mensen met een modaal inkomen zouden moeten komen.

Te HuurVooral mensen met een lager middeninkomen zouden steeds meer moeite hebben om een geschikte woning te vinden. Dit wordt veroorzaakt door oa. de bevolkingsgroei en het feit dat je minder makkelijk aan een hypotheek kan komen.

Minister Blok heeft nu wethouders de mogelijkheid gegeven om naast gebieden voor sociale huur ook gebieden aan te wijzen voor mensen met middeninkomens.

bron: telegraaf.nl

MAXIMALE HUURVERHOGING BEKEND

Voor sociale-huurwoningen wordt elk jaar door het kabinet bepaald wat de hoogte mag zijn van de huurverhoging. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft eind 2016 laten weten wat de maximale verhoging van de huur in 2017 mag zijn.

Minister Blok Dit is uitgekomen op 2,8% voor sociale-huurwoningen. Voor huurders met een hoger inkomen (boven de €40.349) mag de huurprijs maximaal 4,3% stijgen. Dit jaar is voor het eerst dat er rekening gehouden wordt met één inkomensgrens.

De huren bij woningcorporaties zullen echter minder hoog stijgen vanwege een afspraak die zij hebben gemaakt met de Woonbond.

bron: woonbond.nl

EXTRA GELD VOOR ONDERHOUD

Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties verwacht dat woningcorporaties zo’n 600 miljoen euro extra in onderhoud van sociale huurwoningen gaan steken aankomend jaar. Door de crisis is het geplande onderhoud lange tijd uitgesteld.

Werk in uitvoering

In 2014 werd door de corporaties 200 miljoen uitgegeven aan isolatie, dubbel glas en verwarming; daar wordt dus voor dit jaar een 3 maal zo hoog bedrag voor vrijgemaakt. Dit zegt de koepelorganisatie naar aanleiding van een onderzoek van de NOS waar bijna 9000 mensen aan meededen. In dit onderzoek geeft 20% van de huurders aan niet tevreden zijn over de staat van de woning en het gebrek aan onderhoud. Er worden in 2017 in totaal 30000 woningen aangepakt voor zo’n 20000 euro per woning, aldus Aedes.

bron: NOS.nl

VERANDERING HUURREGELS 2017

In het jaar 2017 veranderen een aantal regels voor mensen die wonen in een huurhuis met een gereguleerd huurcontract. Per 1 januari wijzigen richtlijnen omtrent huurverhoging en huurtoeslag. Zo gaan huurders met een huurtoeslag, per jaar er €120,- op vooruit.

Verandering Huurtoeslag 2017

Een andere regel die verandert is dat de grens die bepaalt of een huurder recht heeft op huurtoeslag wordt verhoogd. De jaarlijkse huurverhoging die in juli 2017 plaastvindt wordt bepaald door de regering. Hierop zit een maximum. Huurders met een hoger inkomen worden zwaarder belast, omdat bij de huurverhoging ook dit jaar het inkomen wordt meegewogen bij de bepaling.

bron: woonbond.nl

SLIMME METER BLIJKT NIET ZO SLIM

De zogenaamde slimme energiemeter die de komende jaren in elk huishouden wordt geplaatst is veel minder slim dan gedacht. Dit bljkt uit onderzoek van Planbureau voor de Leefomgeving. (PBL) De bedoeling was dat de energiebesparing flink zou toenemen met zo’n 3,5 procent. Nu blijkt dat dat niet meer is dan 1 procent.

Slimme Energiemeter

De Nederlandse overheid had in 2015 besloten dat elk huishouden zo’n meter moet krijgen en heeft daar tot 2020 de tijd voor beschikbaar gesteld. De kosten hiervan worden geraamd op 3,3 miljard Euro. De slimme meter stuurt het verbruik naar de energieleverancier die vervolgens een verbruikersoverzicht stuurt naar de gebruiker. Door dit inzicht zou men minder gaan verbruiken.

bron: volkskrant.nl

BELASTINGDIENST MOGELIJK IN DE FOUT

De Woonbond stelt dat de belastingdienst jarenlang ongeoorloofd gegevens van huurders heeft doorgespeeld aan verhuurders. Nu dreigt de Woonbond, de landelijke vereniging van huurders en woningzoekenden, met het aanklagen van de staat. Mogelijk moet hierdoor huur worden terugbetaald aan huurders.

BelastingdienstHet zou gaan om gegevens uit de Basisregistratie Inkomens (BRI) wat normaal gesproken alleen aan bestuursorganen mag worden verstrekt. Hierdoor hebben voor de middeninkomers grote huurverhogingen plaatsgevonden.

bron: rtlnieuws.nl

37 MILJARD EURO EXTRA IN SOCIALE HUUR

Minister Stef Blok heeft laten uitrekenen door Ortec Finance, een bureau voor advies op het gebied van risk en return management, dat woningcorporaties maar liefst 37 miljard euro kunnen uitgeven aan sociale woningbouw. Hier zijn zo’n 250.000 woningen mee gemoeid.
Geld Huisje
Hierdoor weigert minister Blok de verhuurdersheffing aan te passen. Dit terwijl de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Woonbond uit eigen onderzoek concluderen dat deze verhuurdersheffing het invensteren bemoeilijkt.

bron: ad.nl