NIEUW KABINET MOET DE HUURPRIJS AANPAKKEN

De directeur van de Woonbond heeft de wens uitgesproken dat het nieuwe, aankomende kabinet de huren omlaag brengt. De gemiddelde netto besteedbaar inkomen is namelijk flink gedaald tussen 2012 – 2015 terwijl de huren juist zijn toegenomen in die tijd. Torentje Den Haag

In veel gevallen is kopen goedkoper geworden dan het huren van een huis. Gemiddeld betaalt men als huurder €72 per vierkante meter en als koper is dat €68 per vierkante meter.

Het verlagen van de huur en het verbeteren van woningen door energiebesparende aanpassingen zou betaald kunnen worden door afschaffing van de verhuurdersheffing.

bron: woonbond.nl