Themabijeenkomst Betaalbaarheid van het huren 2017

Verslag thema avond 9 februari 2017

Op 09 februari jongstleden heeft de vereniging Huurdersbelang Woningstichting Naarden (HB-WSN) haar eerste thema-avond georganiseerd voor de huurders van Woningstichting Naarden.

Een groot aantal huurders heeft de uitnodiging geaccepteerd en was aanwezig op deze avond. Tevens was er een afvaardiging van de Christen Unie en de PvdA aanwezig om uit eerste hand te horen wat er onder de huurders leeft. Het thema van deze avond was: “Betaalbaarheid van het huren”.

Er is de laatste tijd veel te doen over de prijs van het huren. De regelgeving is aangescherpt, er wordt gesproken over scheefwonen, huurtoeslag, woonlasten, passende huurprijs, inkomensgrenzen en over huishoudsamenstelling. Kortom veel huurders en verhuurders zien door de bomen het bos niet of nauwelijks meer.

Tijdens de avond kwamen drie belangrijke vragen aan de orde.
1. Betaalbaarheid, wat betekent dit voor u?
2. Bent u tevreden over uw huidige prijs/kwaliteit verhouding van uw woning?
3. Wat vindt u van de stelling: Huurders die meer verdienen moeten meer huur betalen?

De avond was interactief en in groepjes huurders zijn de vragen beantwoord.

Reacties die wij hebben mogen ontvangen zijn:
1. Huur moet in verhouding staan met het inkomen; Naast het betalen van de vaste lasten moet er geld overblijven voor andere (sociale) zaken; Huur mag niet meer dan 20 – 30% van het inkomen bedragen; Verlaging van de woonlasten; Momenteel grote verschillen in huur voor dezelfde soort woningen; Het kan gebeuren dat iemand de helft van zijn/haar inkomen kwijt is aan huur.
2. Niet tevreden; Servicekosten staan niet in verhouding met schoonmaak; Voor de grotere woningen wel tevreden, de kleinere woningen hebben naar verhouding een te hoge huur; er is sprake van slecht onderhoud en matige dienstverlening; Momenteel wordt er met plezier gewoond, maar als de huur hoger gaat worden is er geen balans meer. Een enkeling was tevreden.
3. Over het algemeen was men het niet met deze stelling eens; De inkomenspolitiek ligt in Den Haag; Het roept ook vragen op als om hoeveel scheefhuurders gaat het?; Is het een optie om een basishuur in te voeren?
Naast de huurders waren er ook drie leden van de Raad van Commissarissen van WSN aanwezig en zij hebben actief deelgenomen aan de groep sessie en de huurdersproblematiek uit eerste hand vernomen.

Huurdersbelang Woningstichting Naarden is bijgestaan door R.J. van Rooijen van de Woonbond Kennis en Adviescentrum die een presentatie gaf over huur en hoe die tot stand komt, wat de wijziging in de Woningwet 2015 betekent en hoe het kan dat er zoveel verschil in huur kan zijn voor eenzelfde soort woningen. Lilian Verheul directeur-bestuurder heeft gesproken over de oprichting van de vereniging HB-WSN en het belang om lid te zijn van deze vereniging. Hoe groter de achterban hoe zwaarder de stem van HB-WSN weegt. De samenwerkingsovereenkomst tussen HB-WSN, Woningstichting Naarden en de verschillende bewonerscommissies is aan de orde gekomen en de aankomende huurverhoging. HB-WSN heeft het recht om een gekwalificeerd advies te geven over het huurverhogingsvoorstel van WSN, de inbreng van de huurder wordt dan ook heel serieus genomen. HB-WSN zal de input van de huurders meenemen in het advies inzake het huurverhogingsvoorstel van WSN.

Wij hopen dat alle huurders zo betrokken blijven als ze nu zijn en dat zij in de toekomst meer van deze bijeenkomsten willen bijwonen.

Bijeenkomst Huurdersbelang Woningstichting Naarden
Bijeenkomst Huurdersbelang Woningstichting Naarden