Themabijeenkomst Leefbaarheid en Prettig Wonen in Naarden 2019

Verslag thema avond op 7 november 2019

Onze thema-avond van dit jaar had als onderwerp “Leefbaarheid en Prettig Wonen in Naarden”.
Mede ten gevolge van de veranderde wet- en regelgeving houdt dit thema steeds meer huurders van sociale huurwoningen bezig. En met hen natuurlijk ook de landelijke woningcorporaties. Vanzelfsprekend heeft Woningstichting Naarden dit als kernpunt in haar beleidsplan voor de komende jaren opgenomen. En ook wij als bestuur van HBWSN hebben dit hoog op de agenda staan. Daarom leek ons de jaarlijkse thema-avond een perfecte gelegenheid om dit onderwerp te behandelen.

Als sprekers hadden wij Maureen de Kruijf (Woningstichting Naarden) en Esther Lindoorn (Buurtbemiddeling Versa Welzijn) bereid gevonden om over dit thema een presentatie te houden. Maureen en Esther hebben al ruime ervaring in deze materie op praktisch en beleidsmatig niveau. Door middel van een duopresentatie hebben ze de aanwezige huurders meegenomen door deze soms lastige materie. Want wanneer kun je stellen dat de leefbaarheid in het geding is? Wanneer is iets echt overlast? Als bijvoorbeeld de ene bewoner alle bloemetjes keurig in een border heeft gerangschikt en zijn buurman heeft een wilde bloementuin? Als er geen overlast is van rommel, vuilnis of stank is dat niet aan te merken als verminderde leefbaarheid.
Echter wanneer er bijvoorbeeld sprake is van geluidsoverlast, overlast van kinderen en huisdieren, pesterijen en vernielingen of parkeeroverlast, kun je wel stellen dat leefbaarheid in het geding komt.
 
Wat beide dames in hun presentatie duidelijk aangaven is om eerst zelf die buurman of buurvrouw hierop aan te spreken. Uiteraard op een vriendelijke wijze en vooral niet verbaal agressief. Probeer tevens te informeren of meerdere buren hier ook last van hebben. En als u het niet lukt om tot een oplossing te komen kunt u altijd contact opnemen met Esther Lindoorn van Versa Welzijn (www.versawelzijn.nl/hulp-advies/buurtbemiddeling). Esther benadrukte meermaals dat twee buren met een bepaald geschil altijd eerst zelf moeten kijken of ze tot een oplossing kunnen komen. Echter áls Buurtbemiddeling beide buren voor een gesprek uitnodigt kan zij alleen iets betekenen als beide partijen willen meewerken aan een oplossing. Uiteraard is het ook raadzaam ook de woningstichting van alles op de hoogte te stellen.
 
Er werden vanuit de zaal vele vragen gesteld en beantwoord door Maureen en Esther. Waar een direct antwoord niet mogelijk was waren de beide dames bereid na afloop van de presentatie een vervolgafspraak te maken met een ieder die daar behoefte aan had. Vaak betreft het zaken die niet op stel en sprong zijn op te lossen. Vooral niet als het iets is dat al langere tijd heeft gespeeld. Dan is het belangrijk om doelgericht maar wel omzichtig, en met de focus op de lange termijn, te werk te gaan.
 
Wij kunnen zonder meer terugkijken op een geslaagde avond waarin veel aan de orde is gekomen. Maar tegelijkertijd zien wij dit ook als een beginpunt om te onderzoeken hoe wij, samen met u als huurder én met Woningstichting Naarden naar een toekomst kunnen werken waarin we Leefbaarheid en Prettig Wonen in Naarden kunnen verbeteren.

Maureen de Kruijf en Esther Lindoorn
Maureen de Kruijf en Esther Lindoorn