Algemene Ledenvergadering 2023

 Verslag Algemene Ledenvergadering op 11 mei 2023 

Voorzitter Aleid Hamelink opende de bijeenkomst met het voorstellen van de bestuursleden. Ze deelde mede dat de wethouder mevr. Barbara Boudewijnse helaas door onverwachte omstandigheden was verhinderd. Zo ook de adviseur van ons bestuur, de heer Gerard Glas. 

Als volgend agendapunt werd het Financiële Jaarverslag behandeld. De aanwezige leden hadden bij de binnenkomst de financiële verantwoording overhandigd gekregen en daarover werden diverse vragen gesteld. O.a. over ons lidmaatschap van de Woonbond, de vergoeding van de bestuursleden van Huurdersbelang, het geldbedrag dat mogelijk jaarlijks overblijft en waarom HB moest deelnemen aan H2O. 

De voorzitter heeft daarop een toelichting gegeven op de waarde en de noodzakelijkheid van het lidmaatschap van de Woonbond. En dat de bestuursleden van WSN een vergoeding (vacatiegeld) kregen voor hun werkzaamheden vanwege de vele vergadermomenten en vele uren van doorlezen en het zich eigen maken van vele vaktechnische stukken die noodzakelijk zijn om hun taak goed te kunnen uitoefenen. Op grond van de Woonwet van 2015 is WSN verplicht om een Huurderbelangen Vereniging te faciliteren en hiervoor de financiële middelen te verschaffen. 

Voor wat betreft het geld dat jaarlijks overblijft merkte de voorzitter op dat dit saldo gewoon meegaat naar het jaar daarop en dat wij daar altijd heel zuinig mee omgaan. 

Na de uitleg van de voorzitter werd door de vergadering het Financiële Jaarverslag met algemene stemmen goedgekeurd. 

Tijdens de rondvraag werden meest vragen gesteld over de eindafrekening van energie. Vooral met betrekking op de complexen met blokverwarming. Het is voor alle huurders, ook die niet in complexen wonen, een koude en spannende winter geweest. En net als bij het merendeel van de Nederlandse huishoudingen zijn er veel zorgen over de hoge energiekosten. Mevr. Lilian Verheul, directeur van WSN die ook aanwezig was, heeft de vergadering verzekert dat WSN er alles aan doet om de huurders tegemoet te komen. En waar nodig kunnen huurders altijd even bellen met het kantoor van WSN. Op grond van hun financiële situatie kunnen huurders altijd verzoek tot huurverlaging aanvragen. Haar advies was dan ook eerst de eindafrekening af te wachten. ‘Van daaruit kunnen we dan kijken wat er kan en moet gebeuren,’ aldus mevr. Verheul. 

Ook het onderwerp zonnepanelen kwam ter sprake. WSN is druk bezig met het inventariseren en aanleggen van zonnepanelen op zoveel mogelijk woningen. Voorlopig eerst de grondgebonden woningen. Maar het blijkt in de praktijk wel een complexe materie. Niet alleen vanuit technisch oogpunt maar ook juridisch en financieel. 

Vervolgens werden de aanwezigen door de voorzitter erop gewezen dat het nieuwe Werkplan 2023 op de website van HBWSN ter inzage was geplaatst. Mochten leden er prijs op stellen om een geprint exemplaar te ontvangen dan kunnen zij zich wenden tot de secretaris. 

Als volgende agendapunt werden de heren Said Almakroudi (voorzitter) en Robert Tiebout (secretaris) van Buurtplatform Keverdijk-Thijssepark-Vierhoven voorgesteld. 

Beide heren lieten via een mooie powerpoint presentatie zien wat hun stichting inhoudt, welke initiatieven zij in de wijk hebben ontplooid en wat zij voor de toekomst nog van plan zijn. Het was een mooie en indrukwekkende presentatie waarvoor zij na afloop een verdiend applaus kregen. 

De vergadering werd overigens, net als vorig jaar, zeer goed bezocht. Met iets meer bezoekers dan de 52 van vorig jaar. Na afloop van de presentatie van de heren Almakroudi en Tiebout werd de vergadering door de voorzitter gesloten en de aanwezigen een drankje en hapje aangeboden om nog even gezellig na te praten. En het was nog lang gezellig in de recreatieruimte van Het Ravelijn.