Broodje Preventie

“Voorkomen is beter dan genezen” is een bekend gezegde. Deze uitdrukking is zó vanzelfsprekend dat veel mensen hierbij bijna nooit denken om dit in verband te brengen met bijvoorbeeld brand. 

Op 9 maart jl. is in Het Ravelijn een begin gemaakt met een presentatie van Brandweer Gooise Meren wat wij als bewoners kunnen doen aan brandpreventie. Deze presentatie werd gegeven door dhr. Ben Derriks die als meer dan 40 jaar werkzaam is bij de brandweer. De bijeenkomst werd zeer goed bezocht en begon bij binnenkomst met een heerlijk broodje kroket. Het was immers lunchtijd en motivatie werkt het best van binnenuit.

Maar de bijeenkomst begon met een presentatie door dhr. Wout Vermeulen (Versa Welzijn) over het ouder worden. Want iedereen hoopt (gezond) oud te worden, maar niemand is er zeker van hóe dat gebeurt. In de media en de reclames wordt vaak een oude dag voorgespiegeld van zonneschijn, mooie reizen en met een grote vrienden- en familiekring.
Dat geldt echter lang niet voor iedereen. De oude dag is immers een levensfase waarin toch wel veel verandert. Dhr. Vermeulen gaf aan de aanwezigen diverse handreikingen wat men zelf kan doen om die tijd van je leven zo aangenaam en waardevol mogelijke te maken. Natuurlijk is regelmatig bewegen en gezond eten belangrijk. Maar ook bezig blijven, nieuwe hobby’s ontdekken en onder de mensen zijn. Misschien ook nieuwe vrienden maken. Lid worden van een clubje of vrijwilligerswerk doen kan daarbij zeker helpen.
Voor vragen en adviezen over o.a. wonen en welzijn, mantelzorg, en nog veel meer kunt u altijd terecht bij Versa Welzijn. Via de website www.versawelzijn.nl of telefonisch op 035-623 1100.

Maar behalve wonen en welzijn is brandveilig wonen ook van groot belang. Dhr. Ben Derriks liet in een voorlichtingsfilm zien hoe snel een woonkamer brand zich kan ontwikkelen van een klein smeulend vuurtje tot een uitslaande brand.
Dat gaat zelf zó snel dat je maar een paar minuten de tijd hebt om veilig weg te komen. Daarom is brandpreventie zo belangrijk. Wat je zelf hieraan kan doen zijn goedwerkende rookmelders. En daarbovenop ook koolmonoxidemelders indien dat nodig is voor uw huis. 

Omdat je in geval van brand zo weinig vluchttijd hebt is het raadzaam om alvast een goed vluchtplan te bedenken. En mocht u met meerdere mensen samenwonen dan is het belangrijk om een vluchtplan met uw huisgenoten af te spreken. Denk daarbij aan belangrijke papieren of waardevolle spullen opdat die in geval van nood blindelings kunnen worden gepakt. Maar spreek ook onderling af wie de kat of hond meeneemt op de weg naar buiten. Maar dus samen duidelijke afspraken!

Zie onderstaand filmpje voor een indruk van de snelheid waarin een woonkamer brand zich kan ontwikkelen:

Voor uitgebreide informatie kunt u ook terecht op www.brandweer.nl Op deze website staan veel voorbeelden met betrekking to brandveiligheid. 

Immers…beter voorkomen dan genezen en een gewaarschuwd mens telt voor twee..!

dhr. Wout Vermeulen (l) en Ben Derriks (r)