UITKOMSTEN CORONA PEILING

Magis, het onderzoeksbureau dat voor Woningstichting Naarden het klanttevredenheidsonderzoek uitvoert, heeft in het kader van de coronacrisis een extra uitvraag gedaan onder een aantal huurders, om te vragen hoe het met hen gaat.

Gevraagd werd of huurders zich konden redden, of er sprake was van eenzaamheid en om in algemene zin te horen hoe het gaat. We hebben veel reacties gehad op deze belronde. In bijgaande infographic ziet u de resultaten.

Infographic Corona peiling Woningstichting Naarden

HERNIEUWDE ONDERTEKENING SAMENWERKINGS-OVEREENKOMST

Sinds 1 juli 2015 heeft de huurdersorganisatie HBWSN een (aan de verhuurder en gemeente) gelijkwaardige positie bij het maken van de woonvisie van Woningstichting Naarden én lokale prestatieafspraken. Voor het contact met de huurders/bewoners zijn de bewonerscommissies van groot belang.
Overeenkomst
De afspraken tussen Woningstichting Naarden, de HBWSN en de bewonerscommissies zijn neergelegd in een Samenwerkingsovereenkomst.
 
Vanwege wisselingen in besturen én om een en ander af te stemmen op de laatste ontwikkelingen, is de Samenwerkingsovereenkomst tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.
 
Op 29 oktober jl. is de vernieuwde “Samenwerkingsovereenkomst Woningstichting Naarden en de Huurders” ondertekend door mw. Lilian Verheul (directeur-bestuurder), de voorzitter van HBWSN alsmede de voorzitters van de Bewonerscommissies van De Flank, De Schans/Bonnet, Het Ravelijn en de Huibert van Eijkenstraat.
Woningstichting Naarden heeft van deze ondertekening een feestelijk moment gemaakt en alle bestuursleden samengebracht. Een uitstekend moment om alle huurdersvertegenwoordigers in een informele sfeer kennis te laten maken.
Na een binnenloop moment werd een interactief gedeelte gehouden met als kernpunt leefbaarheid. Iedere aanwezige had op deze wijze de mogelijkheid zijn of haar ervaring hierover in te brengen.
De officiële ondertekening was tevens een mooi moment voor een groepsfoto. De middag werd afgesloten met een hapje en drankje opdat de diverse bestuursleden van de bewonerscommissies en HBWSN in een informele sfeer elkaar beter konden leren kennen.
Hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst

SOCIALE WONINGBOUW STORT IN

Aedes (de vereniging van woningcorporaties) verwacht dat binnen 5 jaar de helft van de kleine woningcorporaties zal zijn verdwenen. Bestuurders van woningcorporaties zeggen dat het Rijk de sociale huursector kapot maakt.

Sociale woningbouw stort inDit komt door de regelzucht en de afroming van geldstromen via heffingen die door de Rijksoverheid worden opgelegd. Hetgeen zal leiden tot huurstijgingen en een tekort aan sociale huurwoningen op korte termijn. Ruim eenderde van alle Nederlanders woont in een sociale huurwoning.

De Autoriteit Woningcorporaties dwingt het ministerie de Nieuwe Woningwet (2015) na te leven. Dit resulteert in een administrative lastendruk en een stroom aan regelgeving voor de woningcorporaties.

bron: nrc.nl

MAXIMALE HUURVERHOGING 2019

Dit jaar mag de huur maximaal 4,1% tot 5,6% stijgen.
De stijging is gekoppeld aan het inkomen van de huurder en geldt alleen voor sociale huurwoningen. Voor de vrije sector geldt geen maximale huurverhoging.

Maximale huurverhoging 2019Had u een gezamenlijk inkomen van minder dan €42.436 in het jaar 2017, dan is de maximale huurverhoging 4,1 %.
Had u een gezamenlijk inkomen meer dan €42.436 in het jaar 2017, dan mag uw huur maximaal stijgen met 5,6 %.
 
De huurverhoging van 5,6 % mag geen doorgang vinden als er in het huishouden 1 of meer bewoners zijn met de AOW gerechtigde leeftijd (De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat.) of het huishouden uit meer dan 3 personen bestaat.

Als u een sociale huurwoning heeft en u wilt bezwaar maken tegen de huurverhoging dan kunt u dit doen bij de verhuurder (WSN) of u kunt naar de huurcommissie stappen.

bron: rijksoverheid.nl

CHECK DE HUURVERHOGING

Op 1 juli 2019 is er weer een huurverhoging. Waarschijnlijk heeft u hier al een brief over gehad. De woonbond heeft een online tool waarmee je kunt checken of deze huurverhoging aan de wettelijke eisen voldoet. Zo niet dan kun je bezwaar maken.

Via de tool kun je tevens een sjabloon van de bezwaarbrief downloaden die je kunt sturen.
 
Zo zijn er een aantal voorwaarden waaraan de huurder zich moet houden en kunnen bij nalatigheid reden zijn voor bezwaar:
 
-De brief met het voorstel voor huurverhoging moet op 1 mei op de deurmat hebben gelegen. Zo niet, dan kun je bezwaar maken tegen de ingangsdatum van verhoging op 1 juli.
 
-Wettelijk is bepaald dat de huurverhoging niet hoger mag zijn dan 4,1% bij een inkomen lager dan €42.436 en niet hoger mag zijn dan 5,6 % bij een inkomen hoger dan €42.436.
 
-Bij een een huur waarbij alle servicekosten, gas, water en licht inbegrepen zijn kan niet worden gecheckt of de verhoging alleen geldt voor de huur. Dit is een reden om bezwaar te maken.
 
Ook kunt u nagaan of u recht heeft op huurverlaging of huurbevriezing.
 
bron: woonbond.nl

VOCHT IN HUIS

In deze tijd van het jaar waarin het veel regent hebben veel mensen extra last van vocht in huis. Met dit weertype houden mensen vaak alle ramen en deuren zoveel mogelijk dicht. Hierdoor kan een hoge luchtvochtigheidsgraad ontstaan.

Vocht in huis
Een te hoge luchtvochtigheid in huis kan zorgen voor gezondheidsproblemen. Denk hierbij aan hoofdpijn, allergieën, huidproblemen en last van de luchtwegen. Ook kan er schimmel ontstaan in de woning en daar krijg je op langere termijn ernstiger gezondheidsproblemen van.

Er zijn een aantal dingen die u kunt doen als u last heeft van vocht in huis:goed ventileren van de woning, afzuigkap aan doen tijdens het koken, de badkamer droog maken na het douchen met een trekker of doek, de was laten drogen op een plek waar goede ventilatie is

Met een hygrometer kunt u de luchtvochtigheid meten in huis. Deze moet tussen de 40 en 60% liggen. Een hygrometer is al vanaf een paar euro te koop.

Als uw vocht of schimmelprobleem niet met uw dagelijkse gebruiken te maken heeft kunt u uw verhuurder aanschrijven. Zij kunnen helpen zoeken naar een oplossing en gebreken herstellen. Wanneer uw verhuurder niet thuis geeft kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van Woningstichting Naarden, HBWSN of de Huurcommissie.

Overigens is een te lage luchtvochtigheid ook niet goed. Dit geeft oa. uitgedroogde en geïrriteerde slijmvliezen.

lees meer: woonbond.nl

VEEL MELDINGEN BIJ MELDPUNT ENERGIEALARM

De Woonbond meldt dat er veel huurders een melding hebben gedaan over slechte isolering of hoge energierekeningen bij het Meldpunt Energiealarm. In een maand tijd zijn er ruim 600 meldingen gedaan. Deze meldingen gaan vaak over het feit dat de huurder nog steeds enkel glas heeft en dat de woning slecht geïsoleerd is.

IsolatieDe Woonbond wil dat de regering besluit lagere inkomens tegemoet te komen in de hoge kosten voor gas. Tevens willen ze dat het initiatiefrecht wat huurders het recht geeft hun woning te verbeteren wordt aangescherpt. Daarnaast zou de verhuurdersheffing omlaag moeten zodat woningcoöperaties kunnen investeren in het energiezuinig maken van woningen.

Wanneer je als huurder vindt dat de verhuurder te weinig doet aan energiebesparing zijn er een aantal wegen te bewandelen. Je kunt een brief sturen met het verzoek voor verbeteringen. Een voorbeeld van zo’n brief vindt u hier.

Wanneer de verhuurder vervolgens niet adequaat reageert kunt u naar de rechter. Meer informatie hierover vindt u hier.

bron: woonbond.nl

ZORGKOSTEN KINDEREN IN NAARDEN HOGER DAN GEMIDDELD

Zorgkosten voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar verschillen enorm per regio. Dit blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws. Het gaat hier om gedeclareerde kosten als huis- en tandartskosten, kosten voor het ziekenhuis en medicijnen. Gemiddeld bedragen de zorgkosten voor een kind € 1200 per jaar.

GezondheidszorgHet verschil in kosten komt doordat kinderen in bepaalde regio’s in ongunstige omstandigheden leven met bijvoorbeeld veel fijnstof. Belangrijker reden is het leven in een gezin waar veel stress is. Dit veroorzaakt suikerziekte, overgewicht, longproblemen en psychische klachten, zegt Maria van den Muijsenbergh (hoogleraar gezondverschillen).

In postcodegebied beginnend met 141 zijn volgens cijfers van Vektis (business intelligence centrum voor de zorg) de zorgkosten € 439,45 per jaar hoger dan het landelijk gemiddelde.

Via deze link kunt u bekijken hoe hoog de zorgkosten van kinderen zijn in de verschillende regio’s.
 
bron: RTLnieuws.nl