HUURDERSORGANISATIES MOETEN NOG GROEIEN IN HUN ROL

Huurdersorganisaties moeten nog groeien in hun rol bij prestatieafspraken. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek van FRAEY naar huurdersparticipatie. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken hebben zij onlangs een rapport samengesteld waarin beschreven wordt wat de stand van zaken is wat betreft de samenwerking tussen huurders en de corporaties na de Woningwet2015.

Onderzoek FRAEYBekijk hier het gehele rapport.

Het onderzoek geeft een helder beeld hoe de participatie vorm krijgt, wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen. FRAEY is een adviesbureau voor overheden, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en zorginstellingen.

37 MILJARD EURO EXTRA IN SOCIALE HUUR

Minister Stef Blok heeft laten uitrekenen door Ortec Finance, een bureau voor advies op het gebied van risk en return management, dat woningcorporaties maar liefst 37 miljard euro kunnen uitgeven aan sociale woningbouw. Hier zijn zo’n 250.000 woningen mee gemoeid.
Geld Huisje
Hierdoor weigert minister Blok de verhuurdersheffing aan te passen. Dit terwijl de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Woonbond uit eigen onderzoek concluderen dat deze verhuurdersheffing het invensteren bemoeilijkt.

bron: ad.nl