Algemene Ledenvergadering 2022

Verslag van de ALV op 16 juni 2022

Na twee jaar zonder enige ledenbijeenkomst wegens coronaperikelen kon op 16 juni weer een Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Niet dat we geheel coronavrij waren, want zowel bij het bestuur als bij de genodigden gooide een besmetting roet in het eten. Voor deze vergadering hadden slechts 24 huurders van WSN zich opgegeven, maar uiteindelijk kwamen 52 huurders naar de recreatiezaal van Het Ravelijn, wat een gezellige drukte met zich meebracht.
De voorzitter begon deze bijeenkomst met een korte toelichting op het Werkplan 2022 -2023, gevolgd door het aanstellen van Mireille Biswane en Arthur Riet als algemene bestuursleden, waar door de aanwezigen met applaus werd gereageerd. Ook kon de vergadering instemmen met een nieuwe termijn van de voorzitter Aleid Hamelink. Tijdens de rondvraag kwam onder andere “overlast van medebewoners” ter sprake. Omdat HB uitsluitend een adviserende rol heeft werd in de vergadering gewezen op de mogelijkheid om een klacht bij de klachtencommissie in te dienen wanneer iemand het gevoel heeft door de woningstichting niet gehoord te worden. Op de website van WSN is alle informatie hierover te vinden.
Inhoudelijk gaven de financiële documenten geen reden tot enige opmerking.
 
Na de pauze gaven een drietal energiecoaches van Wattnu een duidelijke uitleg over het besparen van energie en de mogelijkheden van energieopwekking. Voor de aanwezigen hadden zij tasjes meegebracht met spullen die helpen bij het eerstelijns besparen van energie. De bijdrage van Wattnu heeft zeer zeker bijgedragen tot het welslagen van deze vergadering.

Algemene Ledenvergadering 2022
Bestuur HBWSN
Presentatie Wattnu tijdens de Algemene Ledenvergadering 2022
Presentatie Wattnu